Výstava „Print with Touch“

CKV MO / Vila Hanse Ulricha / Ostrava
Kurátor: Sebastian Dudzik, UMK, Toruń, Polsko

Po více jak pěti letech se do výstavní síně Galerie Sokolská 26, dnes Vila Hanse Ulricha, vrací výstava ze sbírkové kolekce Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava / ISSO / nazvaná „Print with Touch“. Po zatím nejrozsáhlejší mezinárodní výstavě ISSO ze sbírek Fakulty umění Ostravské univerzity, která byla otevřena 9. dubna 2024 v Galerii -1 v Paláci Czapskich ve Varšavě, je výstava ostravská o poznání komornější a je výsledkem spolupráce kurátora výstavy dr. hab. Sebastiana Dudzika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polsko a kurátorů a organizátorů celého projektu ISSO prof. Zbyňka Janáčka a docenta Marka Sibinského z Fakulty umění Ostravské univerzity. Obě výstavy naplňují jeden z důležitých cílů mezinárodního serigrafického sympózia, totiž mimořádnou sbírku, která už přesahuje více jak 350 grafických listů 127 vizuálních umělců z řady zemí, pravidelně zprostředkovávat zájemcům o medium serigrafie, grafiky a výtvarného umění. Ostravská výstava, která byla otevřena 2. května 2024 v 17:00 a potrvá do 2. června 2024, nabízí výběr 30 autorů ze Střední Evropy a USA, kteří se zúčastnili sympózia v letech 2013 – 2024. V těchto letech probíhala na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, v Serigrafickém centru, pod technologickým dohledem a podporou tiskaře pana Lubomíra Dvořáka, setkávání se špičkovými grafiky a pedagogy převážně ze Střední Evropy. Část z děl těchto autorů a autorek je tedy v květnu 2024 zpřístupněna ostravské veřejnosti. Je třeba zdůraznit, že celé sympózium je výsledkem spolupráce řady subjektů a existuje díky finanční podpoře, jež je poskytována od roku 2013 z rozpočtu statutárního města Ostravy a Fakulty umění Ostravské univerzity.

Kolekce výstavy „Print with Touch“ ve Vile Hanse Ulrich představuje autory z Polska, Slovenska, Rakouska, USA a České republiky: Fanis Ainacidis CZ / Daniel Balabán CZ / Igor Benca SK / Sławomir Ćwiek PL / Nastazja Ciupa PL / Mateusz Dąbrowski PL / Gregor Eldarb AT / František Kowolowski CZ / František Filipi CZ / Dariusz Gajewski PL / Eduard Halberštát CZ / Pavel Korbička CZ / Robert Makar SK / Miloš Michálek CZ / Ondřej Michálek CZ / Eduard Ovčáček CZ / Berenika Ovčáčková CZ / Mirosław Pawłowski PL / Jan Pamuła PL / Marta Pogorzelec / PL / Thomas Riesing USA / Adam Romaniuk PL / Rudolf Sikora SK / Petr Stanický CZ / Jacek Szewczyk PL / Patrik Ševčík SK / Magdalena Uchman PL / Waldemar Węgrzyn PL / Andrzej Węcławski PL / Kamil Zaleski PL.

Zbyněk Janáček

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy


Pozvánka


Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“
Výstava „Print with Touch“

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2024