Jak pravidelný běh souvisí se strukturou chrupavky kolenního kloubu?

Výzkumný tým Pedagogické fakulty Ostravské univerzity společně se zahraničními partnery jako jedni z prvních poodhalili souvislosti mezi pravidelnou pohybovou aktivitou formou běhu a svalově-kosterním zdravím v rámci projektů HAIE a LERCO. Tyto výsledky byly publikovány v prestižním a celosvětově uznávaném časopise Medicine & Science in Sports & Exercise, který vydává společnost The American College of Sports Medicine. Cílem této dílčí studie bylo zjistit, jak pravidelný běh souvisí se strukturou chrupavky kolenního kloubu. Na Ostravské univerzitě byla založena v rámci projektů HAIE a LERCO celosvětově nejrozsáhlejší kohortová studie zaměřující se na svalově-kosterní zdraví běžců a neaktivní populace. V současnosti máme silnou výzkumnou evidenci o tom, že pravidelný běh snižuje riziko předčasného úmrtí, působí proti kardiovaskulárním onemocněním a rakovině. Nicméně souvislosti mezi pravidelným během a svalově-kosterního zdravím zůstávají dlouhodobě nedořešené.

Autoři vědecké studie Daniel Jandačka, Victor Casula, Joseph Hamill, Dominik Vilímek, Vera Kristýna Jandačková, Steriani Elavsky, Jaroslav Uchytil, Jan Plešek, Jiří Skýpala, Miloš Golian, Michal Burda a Miika T. Nieminen dospěli k výsledku, že pravidelný běh s nižším týdenním objemem uběhnutých kilometrů souvisí s lepší kvalitou chrupavky kolenního kloubu. Naopak velmi aktivní běžci s vyšším týdenním objemem, ale i neaktivní jedinci mohou mít narušenou strukturu chrupavky kolenního kloubu. Autoři navíc naznačili, že může existovat technika běhu, která by mohla být pro nejvíce postižené části kolenní chrupavky (mediální centrální femur) protektivní z hlediska jejich struktury.

Výzkum se zaměřil na 1164 běžců a pohybově neaktivních jedinců ve věku 18–65 let. Všichni zúčastnění vyplnili dotazníky o své pohybové aktivitě a běžecké historii. Výzkumný tým ve spolupráci s partnery z Finska (Oulu University Hospital) provedl kvantitativní magnetickou rezonanci kolenní chrupavky, tzv. mapování relaxačního času T2 (vysoké hodnoty T2 naznačují méně kvalitní strukturu chrupavky) a biomechanickou analýzu běhu pomocí systému 3-D záznamu pohybu. Rovněž bylo provedeno jednoleté monitorování pohybové aktivity a běžeckých zranění.

„Ze studie vyplývá, že běžci, kteří uběhnou 6–20 kilometrů za týden, byli spojeni s vyšší kvalitou chrupavky kolenního kloubu ve srovnání s velmi aktivními jednotlivci a neaktivními jedinci. To naznačuje jakousi optimální zátěž a skutečnost, že může existovat křivka „U“ v závislosti mezi pohybovou (ne)aktivitou a svalově-kosterním zdravím obecně. Rádi bychom však tuto hypotézu ověřili v rámci prospektivní studie LERCO, kterou nyní realizujeme a opět zveme k měření všechny účastníky studie HAIE Programu 4, kterou jsme založili před pěti lety. Budeme rádi, pokud se opět zúčastníte tentokrát v rámci projektu LERCO,“ dodává k výsledku Daniel Jandačka, spoluautor studie z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

V případě, že jste byl/a účastníkem předešlého výzkumu HAIE Program 4, bude nám velkým potěšením, pokud se znovu rozhodnete aktivně zapojit do nově probíhající studie. Navíc se můžete těšit na nové špičkově vybavené vědecké zázemí v centru Ostravy. Pro přihlášení nebo více informací o studii LERCO nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: .

Publikace v časopise Medicine & Science in Sports & Exercise, který je uznávaným vědeckým časopisem pro sdílení výzkumu v oblasti sportovní medicíny, představuje významný úspěch pro vědecké týmy z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a přispívá k širší diskusi o vlivu pravidelného běhu na strukturu chrupavky kolenního kloubu.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2024