Vyhlášení voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2024–2027

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje volby do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2024–2027, které se uskuteční formou elektronického hlasování v aplikaci e-VOLBY na Portále ve dnech:

  • 17. dubna 2024 od 8:00 hod do 24. dubna 2024 do 23:59 hodin

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3 odst. 3 a 4 Volebního řádu AS OU.

Návrhy se podávají předsedovi Volební komise AS OU Formuláři prostřednictvím podatelny OU do 3. dubna 2024 do 13.00 hodin v zalepených obálkách. Obálka musí být označena „Volby do AS OU“. Součástí návrhu musí být souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Seznamy voličů resp. volební seznamy jsou zveřejněny na portále v sekci. Dokumenty - Ostravská univerzita - Akademický senát - Volební komise-Volby AS OU 2024-2027 (kurie akademických pracovníkůkurie studentů)

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU a řídí se schváleným Harmonogramem.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 25. dubna 2024.

Volební komise AS OU

  • Petr Bujok – předseda VK
  • Milt Ondřej
  • Pobucká Karla
  • Slovák Lukáš
  • Střelec Karel

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 02. 2024