Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby do kurie studentů Pedagogické fakulty pro volebního období 2021-2024

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala dne 23. listopadu 2023 (viz Zápis ze zasedání volební komise pro doplňující volby do SK AS OU) podané návrhy kandidátů pro doplňující volby do AS OU do komory studentů z Pedagogické fakulty. Návrhy byly podány písemně ke stanovenému datu předsedkyni volební komise. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí):

Komora studentů
Bc. Lichota Jaroslav
Učitelství pro SŠ, Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ, 1. ročník (nMgr.), Pedagogická fakulta
Mgr. Šindler Dominik
Kinantropologie, 4. ročník (Dr.) Pedagogická fakulta


V Ostravě, 23. listopadu 2023


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2023