Absolventi ZSF OU nacházejí uplatnění snadno

Studenti Ústavu zobrazovacích metod Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (ZSF OU) mají od června 2007 možnost získávat velmi cenné zkušenosti a informace na pracovišti nejmodernější magnetické rezonance, kterou byl vybaven Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava.

„Tento přístroj představuje špičkovou techniku a je v České republice nejsilnější ve své kategorii,“ vyzvedla priority zařízení Magnetom Avanto 1,5 T firmy Siemens MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., přednostka pracoviště a současně vedoucí Ústavu zobrazovacích metod ZSF OU. „Pokud na novou magnetickou rezonanci pohlížíme ze strany pacientů, pak budou mít větší komfort při vyšetření. Klinici zase získají výrazně kvalitnější zobrazení a radiologům je nabízena příležitost profesního růstu s možností zavedení nových způsobů vyšetření prakticky všech oblastí lidského těla. Na radiologické asistenty budou kladeny vyšší nároky než doposud, takže z toho plyne, že naši absolventi, kteří jsou už v běžné praxi, budou nuceni rychle novou techniku a její využití nastudovat, kdežto současní studenti všechny její finesy zvládnou již při studiu v průběhu praktické výuky.“

Magnetom Avanto 1,5 T

Ústav zobrazovacích metod ZSF OU opustilo do této doby už dvaatřicet absolventů – tedy radiologických asistentů. „Všichni do jednoho našli okamžitě uplatnění ve svém oboru,“ zdůraznila MUDr. Chmelová. „Část pracuje v naší fakultní nemocnici, další jsou na pracovištích v Havířově, ve Zlíně, v Olomouci – jinými slovy: je po nich poptávka ještě dříve než studium ukončí státní zkouškou. Navíc jejich vzdělání splňuje podmínky pro práci v zemích Evropské unie. Protože řadu z nich můžeme sledovat při jejich práci, pociťujeme velké zadostiučinění z toho, jak jsme je na fakultě připravili pro život!“

Nový přístroj magnetické rezonance využívá magnetické pole 15 000 krát silnější než je magnetické pole Země a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Hlučnost přístroje je snížena oproti starému typu o 30 procent. Při vyšetření různých oblastí těla není nutno měnit polohu pacienta. Vyšší je rovněž rychlost vyšetření, a protože metoda nevyužívá ionizující záření, může být prováděno i prenatální vyšetření. Tyto výhody a přednosti nové magnetické rezonance, jejíž cena je 45 milionů Kč, ocení jak pacienti, tak i radiologičtí asistenti a lékaři Fakultní nemocnice Ostrava.