Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Pedagogické fakulty OU v sekci studentů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Pedagogické fakulty OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 19. června 2023 od 14:00 do 26. června 2023 do 14:00.

Kandidáty z řad studentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedkyni volební komise (Mgr. Zuzaně Stankové, Ph.D.) AS OU přes podatelnu OU do 7. června 2023 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.


Seznam kandidátů bude zveřejněn do 9. června 2023 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 27. června 2023.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2023