Lékařská fakulta Ostravské univerzity se otvírá studentům ze zahraničí

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci pro výuku studijního programu Všeobecné lékařství v angličtině. První zahraniční studenti nastoupí už v září letošního roku. Ročně by přitom mohlo na fakultě studovat medicínu až 50 zájemců ze zahraničí.

Poptávka po studiu medicíny je vyšší než jeho nabídka, a to platí nejen v Evropě, ale i celosvětově. Těmto zájemcům se nově otvírá i Lékařská fakulta Ostravské univerzity, která získala od Národního akreditačního úřadu akreditaci pro výuku oboru Všeobecné lékařství v angličtině. „Získání akreditace anglického studijního programu je pro fakultu dalším velkým úspěchem. Věřím, že nám přinese řadu dalších zajímavých zahraničních kontaktů a také zlepší ekonomickou situaci fakulty. Přinese samozřejmě také určitou kulturní rozmanitost, na kterou se nesmírně těším. Internacionalizace je v akademickém světě velmi důležitá. A v neposlední řadě je získání akreditace také impulzem pro naše pracovníky pokračovat ve svém jazykovém vzdělávání, které je důležité i pro jejich vědecký růst a ten je zase nezbytný pro budoucí akreditaci fakulty,říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

Už po prázdninách by na fakultu mohlo nastoupit prvních 50 mediků ze zahraničí. Jejich studium bude stejně náročné jako u studentů v českém jazyce. „Je to aktivita navíc, která je potřebná pro další zdravý rozvoj fakulty. Počet míst pro zájemce o studium medicíny v českém jazyce se kvůli tomu snižovat nebude, výchova absolventů pro naše zdravotnictví je pro nás nadále prioritou,doplňuje Rastislav Maďar.

Lékařská fakulta prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. Kromě získání akreditace anglického studijního programu Všeobecné lékařství aktuálně usiluje o akreditaci pro obor Zubní lékařství. Akreditační spis, který má víc než 1 800 stran je už na Národním akreditačním úřadě. Pokud fakulta akreditaci získá, mohlo by na ni po prázdninách, nově kromě zahraničních studentů, nastoupit také 20 studentů zubního lékařství.

Velkým úspěchem pro fakultu bylo také otevření nového Simulačního centra, které studentům pomáhá připravit se co nejlépe na své budoucí povolání zejména po praktické stránce. Má formu cvičné nemocnice, kde nechybí například urgentní příjem, porodní či operační sál, jednotka intenzivní péče nebo vlastní operační středisko záchranářů. Roli pacientů pak vykonávají dokonalé celotělové pacientské trenažéry. Nové simulační centrum mohla fakulta otevřít díky tomu, že byla úspěšná v získání evropské dotace ve výši čtvrt miliardy korun.

Dalším významným projektem, který by měl lékařskou fakultu postavit do popředí zájmu v Česku i v zahraničí, je plánované vědecko-výzkumné centrum Ostravské univerzity LERCO. Vzniknout by mělo v následujících letech právě v areálu lékařské fakulty, a to díky podpoře z Fondu spravedlivé transformace (JTF) EU. Pracovat by v něm mělo celkem 9 výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 05. 2023