Statut Ostravské univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pod čj. MSMT-7820/2023-2 Statut Ostravské univerzity ke dni podpisu registrace.

Statut Ostravské univerzity soubor pdf 0,68 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2023