Využití umělé inteligence v diagnostice Parkinsonovy nemoci. Přijďte na přednášku festivalu Týden mozku Akademie věd

Ostrava / 09. 03. 2023

Dvě témata, která v současnosti silně rezonují společností – Parkinsonova nemoc a umělá inteligence. O jejich propojení pohovoří vědci z Ostravské univerzity na přednášce festivalu Týden mozku, která se bude konat na Lékařské fakultě. O využívání umělé inteligence v časné diagnostice Parkinsonovy nemoci a možnosti prevence vzniku tohoto onemocnění bude hovořit neurolog profesor David Školoudík a expert na umělou inteligenci doktor Vojtěch Molek. Přednáška se uskuteční v úterý 14. března 2023 od 16:30, předcházet ji bude prohlídka Simulačního centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Parkinsonova nemoc je chronické a progresivní neurodegenerativní onemocnění s nespecifickými nemotorickými příznaky. Přesná diagnostika je v počátečních stádiích obtížná, ale klíčová pro nasazení účinné léčby,“ vysvětluje profesor David Školoudík. Ostravská univerzita proto ve spolupráci s dalšími centry a využitím umělé inteligence vyvíjí nástroje pro časnou diagnostiku této nemoci.

„Na přednášce posluchači zjistí, jak umělá inteligence pomáhá lékaři v orientaci a filtraci dat. Zároveň probereme, jakým způsobem probíhá vývoj umělé inteligence a jakým problémům vědečtí pracovníci čelí,” doplňuje doktor Vojtěch Molek. Na závěr přednášející také nastíní směry dalšího výzkumu v této oblasti.

Před samotnou přednáškou zveme všechny zájemce na komentovanou prohlídku Simulačního centra Lékařské fakulty, která začíná již v 16 hodin. „Simulační centrum svým vybavením připomíná skutečnou nemocnici. Nechybí zde elektricky polohovatelná lůžka ani nejmodernější přístrojová technologie. Co naopak v cvičné nemocnici chybí, jsou pacienti. Ti jsou nahrazeni špičkovými pacientskými trenažéry,“ zve na prohlídku nového simulačního centra proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká. Prohlídka má omezené kapacity, proto je nutné zájem potvrdit prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný v online magazínu OU@live.

Simulační centrum Lékařské fakulty umožňuje studentům velmi klíčovou praktickou výuku, nabízí urgentní příjem, jednotku intenzivní péče, operační nebo porodní sál. Studenti se zde učí řešit různé situace, aby měli větší jistotu při péči o pacienty v budoucí praxi. Cvičná nemocnice slouží i zdravotnickým záchranářům, kteří mají ve středisku vlastní operační středisko pro přijímání tísňových hovorů.

Přednáška se koná pod záštitou festivalu Týden mozku Akademie věd ČR. Týden mozku je festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně zvyšující povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Všechny akce festivalu jsou přístupné zdarma. Ostravská univerzita se účastní festivalu již potřetí.

Kontakt:

Bc. Jitka Jitřenka Navrátilová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 731 068 263


Prof. David Školoudík
Dr. Vojtěch Molek
Festival Týden mozku na Lékařské fakultě OU
Festival Týden mozku na Lékařské fakultě OU
Festival Týden mozku na Lékařské fakultě OU