Docent Igor Františák jmenován profesorem hudebního umění

Nové profesorky a profesoři vysokých škol převzali v pražském Karolinu jmenovací dekrety a je určitě potěšitelné, že jedním z nich byl také docent hry na klarinet Igor Františák, působící na Katedře dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity.

Prošli jste náročným procesem až na pomyslný vrchol vědecko-pedagogické vzdělávací pyramidy. Díky Vaší vůli a odhodlání se Vám podařilo na této dlouhé cestě překonat řadu profesních i životních překážek. Věřím, že dnešním dnem Vaše produktivní práce nekončí, ba právě naopak – otevírají se Vám nové dveře Vašich výzkumných i pedagogických příležitostí. Jako profesoři univerzit i jako garanti studijních programů budete nositeli i spolutvůrci nevyhnutelných strukturálních změn ve vzdělávacím procesu. Bytostně věřím ve Vaši schopnost přijímat nové výzvy, měnit zažité postupy a zavádět inovace ve výuce. Ze srdce Vám přeji mnoho sil, odhodlání a úspěchů při naplňování Vašeho poslání. Zároveň dovolte, abych všem popřál krásné a pokojné Vánoce,&Ldquo; řekl novým profesorům ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Srdečně gratulujeme k dalšímu profesnímu úspěchu.

Kolegyně a kolegové z Fakulty umění OU


Docent Igor Františák jmenován profesorem hudebního umění
Autor: MŠMT
Docent Igor Františák jmenován profesorem hudebního umění
Autor: MŠMT
Docent Igor Františák jmenován profesorem hudebního umění
Autor: MŠMT

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2023