Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů

Biologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) objevili ve vypuštěné vodní nádrži Baška rozsáhlou kolonii zvláště chráněných velevrubů malířských. Díky spolupráci s Povodím Odry se tak vědcům a studentům podařilo zachránit tisíce cenných vodních organismů.

Povodí Odry se nedávno pustilo do modernizace vodního díla Baška. Úpravami chce zlepšit jeho technický stav a zároveň zvýšit bezpečnost na celém povodí při povodních. Kvůli rozsáhlým úpravám vodohospodáři nádrž úplně vypustili a v návaznosti na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů požádali o biologický dozor docenta Bohumíra Lojkáska z katedry biologie a ekologie PřF OU. Pod jeho dohledem se pak spustila akce, která nemá v českých podmínkách příliš obdoby. O odlov i transfer ryb a mlžů z nádrže Baška se postarali zástupci Českého rybářského svazu a biologové PřF OU. Vodou i bahnem Bašky se tak ve velkém kromě vědců brodili zejména studenti katedry biologie a ekologie PřF OU, kteří si v rámci nového předmětu Management ochrany přírody vyzkoušeli ochranu přírody v praxi.

Na začátku jsme na březích přehrady dostali informace, jak rozeznat velevruba od škeble a vyfasovali kyblík pro sběr mlžů a speciální kalhoty (tzv. prsačky) pro brodění vodou a bahnitým terénem. Hodně rychle jsme se přesvědčili, že pohyb podobným terénem není žádná legrace. Jednoho z kolegů, který se do půl těla propadl bahnem jsme tak několik desítek minut všemi silami tahali ven. Všechno nakonec dobře dopadlo a myslím, že budeme ještě dlouho vzpomínat na plné kýble mlžů, na to, jaká může být práce terénních biologů i na cenné rady a zkušenosti pana docenta Lojkáska a pana profesora Ďuriše,“ popisuje studentka navazujícího magisterského studia na katedře biologie a ekologie Veronika Prieložná.

Před startem celé záchranné akce biologové Ostravské univerzity předpokládali, že v Bašce najdou jen několik málo tisíc měkkýšů, mezi nimiž bude dominovat škeble říční. Vycházeli přitom ze zhruba 10 let staré zkušenosti.

Tehdy jsme při odbahňování částečně vypuštěné přehrady Baška také prováděli sběr mlžů a ty počty byly několikanásobně nižší. Dominantním druhem byla tehdy škeble říční, které jsme vysbírali na 5813 kusů, druhým druhem pak byl zvláště chráněný velevrub malířský (Unio pictorum), jehož jsme našli jediného. O to víc nás překvapily výsledky letošního sběru, kdy jsme z nádrže Baška vysbírali přes 23 tisíc mlžů, mezi nimiž bylo 5484 kusů vzácného velevruba malířského,“ říká profesor Zdeněk Ďuriš. Biologové tak v kýblech vynosili zhruba 705 kilogramů škeblí říčních a zhruba 116 kg velevrubů malířských.

Vysbíraní mlži i ryby našli nový domov v nádrži Olešná. Vodohospodáři počítají s tím, že k opětovnému zarybnění vodní nádrže Baška dojde po dokončení prací v roce 2025. Návrat domů pak čeká i na část populace vzácného mlže.

Zhruba tisícovka vzácného velevruba malířského, bude přechována v rybochovném zařízení Českého rybářského svazu pod hrází nádrže Olešná a do nádrže Baška bude opět navrácena při jejím opětovném napouštění. Myslím, že šlo o záchrannou akci, která nemá v podmínkách Povodí Odry obdoby a je zcela výjimečná i v rámci Česka. Našim studentům a všem, kdo se na mimořádně efektivním záchranném sběru cenných vodních organismů podíleli, patří velké poděkování,“ uzavírá docent Bohumír Lojkásek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Do sběru mlžů z přehrady Baška se zapojilo na 20 studentů katedry biologie a ekologie pod vedením zkušených i začínajících vědců. Drtivá většina pak díky již zmíněnému předmětu Management ochrany přírody, který teorii propojuje se skutečnou praxí, získala cenné zkušenosti i schopnosti.

O samotném průběhu sběru si můžete více přečíst ve článku na alive.osu.cz.

Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů
Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů
Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů
Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů
Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů
Vypuštěná nádrž Baška ukrývala rozsáhlou kolonii vzácných měkkýšů

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2022