Praktické informace o stipendiu pro ukrajinské studentyOstravská univerzita podpoří stávající i nové ukrajinské studenty formou stipendia v návaznosti na těžkou situaci v jejich domovské zemi, kde probíhá válečný konflikt.

Ostravská univerzita může stipendiem podpořit všechny ukrajinské studenty, kteří teď na Ostravské univerzitě studují a až 40 nových ukrajinských studentů, kteří se zapíší ke studiu v akademickém roce 2022/2023.

  • Ukrajinští studenti, kteří budou studovat v Česku poprvé mohou získat jednorázové stipendium 10 000 Kč a pravidelné měsíční stipendium ve výši 10 000 Kč. Výplata stipendia je možná nejdříve v říjnu 2022. Pravidla stipendijního programu pro ukrajinské studenty poprvé zapsané ke studiu v Česku v akademickém roce 2022/2023 najdete v Opatření rektora č. 168/2022.
  • Stávající ukrajinští studenti mohou získat na Ostravské univerzitě jednorázové stipendium ve výši 5 000 Kč a zároveň pravidelné měsíční stipendium ve výši 7 500 Kč. Výplata stipendia je možná nedříve v dubnu 2022. Pravidla stipendijního programu pro současné ukrajinské studenty Ostravské univerzity najdete v Opatření rektora č. 169/2022.

Postup pro nové ukrajinské studenty:

  1. Vyberte si studijní program v českém nebo anglickém jazyce (viz přehled níže).
  2. Podejte si přihlášku ke studiu. Aktuálně jsou již otevřeny přihlášky k téměř všem studijním programům Přírodovědecké fakulty. Na počátku května se otevře podávání přihlášek na Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu, Fakultu sociálních studií a na Fakultu umění. V červnu plánuje otevřít přihlášky na vybrané programy také Lékařská fakulta. Podávání přihlášek se uzavírá 15. července a později. Pro více informací o podmínkách přijímacího řízení kontaktujte studijní oddělení fakulty, kde chcete studovat. Pokud potřebujete pomoc s vyplňováním přihlášky, kontaktujte Poradenské centrum OU.
  3. Pokud jste úspěšně splnili podmínky pro přijetí ke studiu a byli jste navrženi k přijetí ke studiu na Ostravské univerzitě, pošlete vyplněnou žádost o stipendium a motivační dopis dokládající vaši nepříznivou sociální situaci v českém nebo anglickém jazyce (maximálně na jednu stranu A4) na e-mail do 7. září 2022 případně do 31. října 2022 pokud se vás bude týkat pozdější kolo přijímacího řízení.
  4. Pokud splníte podmínky z Opatření rektora č. 168/2022, můžete si do 28. února 2023 zažádat o prodloužení vyplácení stipendia na letní semestr 2022/2023.

Postup pro současné ukrajinské studenty:

  1. Pokud jste splnili podmínky z Opatření rektora č.169/2022 můžete si zažádat o stipendium na letní semestr 2021/2022. Pošlete vyplněnou žádost o stipendium a motivační dopis dokládající vaši nepříznivou sociální situaci v českém nebo anglickém jazyce (maximálně na jednu stranu A4) na e-mail do 31. března 2022.
  2. Pokud jste splnili podmínky z Opatření rektora č. 169/2022, můžete si do 7. září 2022 zažádat o prodloužení vyplácení stipendia na zimní semestr 2022/2023 a do 28. února 2023 zažádat o prodloužení vyplácení stipendia na letní semestr 2022/2023.

Nabídka studijních programů:

1. České studijní programy

Studium ve všech českých programech je pro studenty zdarma. Některé programy vyžadují prokazatelnou úroveň českého jazyka alespoň B1. Informace o podmínkách pro přijetí budou součástí přijímacího řízení a stanovují si je jednotlivé fakulty samostatně. Pro zvláštní přijímací řízení pro studenty z Ukrajiny se mohou podmínky lišit.

Kde je to možné, využijeme zákonné možnosti nepožadovat od uchazečů certifikát o vysoké kompetenci v českém jazyce, který studenti opouštějící Ukrajinu během válečných měsíců přirozeně nemají možnost získat. Namísto toho nabízíme uchazečům již nyní od dubna sérii intenzivních kurzů českého jazyka, aby měli možnost nastoupit v září ke studiu již se solidními základy nebo dokonce pokročilou znalostí češtiny. Pro více informací o podmínkách přijímacího řízení kontaktujte studijní oddělení fakulty, kde chcete studovat.

Nabídka českých studijních programů zahrnuje také program Čeština pro cizince v tříletém (bakalářském) nebo dvouletém (navazujícím magisterském) typu studia.

2. Studijní programy v anglickém jazyce

Studium v cizím, zpravidla anglickém jazyce je na Ostravské univerzitě zpoplatněno. Výši poplatku u studijních programů v cizím jazyce si stanovují jednotlivé fakulty samostatně. Pro studenty z Ukrajiny se mohou poplatky lišit. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení fakulty, kde chcete studovat.

Kurzy češtiny pro uchazeče o studium nově přicházející do Česka z Ukrajiny

Intenzivní třítýdenní kurzy českého jazyka pro zájemce o studium

Intenzivní třítýdenní kurzy češtiny pro zájemce o studium na Ostravské univerzitě, kteří přišli z Ukrajiny do Česka po 24. únoru 2022 a chtějí se přihlásit ke studiu na Ostravské univerzitě a v září začít studovat v českých studijních programech. Výuka je 3 vyučovací hodiny denně.

Přihlásit se na intenzivní kurz češtiny můžete prostřednictvím formuláře.

Kde bude kurz:

Welcome centrum Ostravské univerzity (budova G), Mlýnská 5, Ostrava (místnost bude upřesněna)

Kdy bude kurz:

11. dubna – 30. dubna 2022
začátečníci, 2 skupiny (2x12 studentů)
23. května – 10. června 2022
začátečníci, 2 skupiny (2x12 studentů)
13. června – 1. července 2022
bude upřesněno (začátečníci/navazující pro mírně pokročilé)
15. srpna – 2. září 2022
bude upřesněno (začátečníci/navazující pro mírně pokročilé)
5. září – 23. září 2022
bude upřesněno (začátečníci/navazující pro mírně pokročilé)


Online kurzy českého jazyka pro veřejnost i zájemce o studium

Čeština pro Ukrajince (online kurz) je online kurzu na platformě Moodle s videolekcemi a dalšími pracovními materiály pro samostudium. Tématy lekcí jsou základní konverzační fráze, orientace ve městě, vyřizování na úřadě, návštěva lékaře, ve škole a další. Kurz je vhodný jak pro veřejnost, tak jako rozšíření intenzivních třítýdenních kurzů pro ukrajinské uchazeče o studium v českých programech na Ostravské univerzitě.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Do kurzu Čeština pro Ukrajince (online kurz) se můžete zaregistrovat prostřednictvím formuláře. Na vámi zadanou emailovou adresu následně přijde e-mail s přístupovými údaji na platformu Moodle.

Kurzy zajišťuje Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 04. 2022