Vedení Ostravské univerzity se 7. března rozhodlo s okamžitou platností ukončit spolupráci s ruskými státními univerzitami

Vedení Ostravské univerzity se 7. března rozhodlo s okamžitou platností ukončit spolupráci s ruskými státními univerzitami. Jedná se o bezprostřední reakci na prohlášení Ruské unie rektorů (obdoby naší České konference rektorů), které není v souladu s evropskými hodnotami, zejména humanity a prosazování demokratických principů. Ruských studentů, kteří zde aktuálně studují, se tento krok nedotkne. Na individuální úrovni se budeme nadále snažit komunikovat s ruskými akademiky a vědci a zprostředkovat jim propagandou nezkreslené informace o válce, kterou rozpoutali na Ukrajině.

On 7 March, 2022, the management of the University of Ostrava decided to terminate its cooperation with Russian state universities with immediate effect. This is a response to the statement of the Russian Rectors' Union (similar to the Czech Rectors' Conference), which is not in line with European values, particularly humanity and the promotion of democratic principles. Russian students currently studying at the UO will not be affected by this move. On an individual level, we will continue our efforts to communicate with Russian academics and researchers to provide them with information about the war they unleashed in Ukraine that is not distorted by propaganda.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2022