FactumOU: Kde se Rusko zastaví?

Ostrava / 24. 02. 2022

V pondělí 28. února od 17:00 odvysílá Ostravská univerzita další díl diskuzního pořadu FactumOU, který se tentokrát zaměří na aktuální události v blízkosti rusko-ukrajinských hranic. Jaká je motivace Ruska vstupovat do konfliktu? Může se případná válka dotknout českých obyvatel? A jakou roli hrají v událostech posledních dní dezinformace? Hosty rektora Jana Laty budou politický a kulturní geograf Vladimír Baar a mluvčí Českých elfů Bob Kartous.

Ruská agrese směřující na Ukrajinu v posledních dnech eskaluje. „Stejně jako v předchozích diskusích se opět zaměříme na aktuální téma, které se týká, a brzy se může dotýkat o to víc, nás všech. Rusko-ukrajinský konflikt je navíc v českém prostředí opředen řadou mýtů či polopravd. Divákům naší diskuse chceme s mými hosty přiblížit pozadí současných událostí, zamyslet se nad jejich dalším vývojem a upozornit na politické dopady tohoto konfliktu nejen na evropský prostor, ale i na celý svět,“ přibližuje rektor Jan Lata téma nadcházejícího diskusního pořadu FactumOU.

„Konflikt na Ukrajině je z pohledu mezinárodního práva agresí Ruské federace vůči suverenitě. Tato agrese začala již v roce 2014 při anexi Krymu a pokračovala nejen v hybridních útocích, ale také udělováním ruského občanství separatistům nejen v Donbasu, ale i moldavském Podněstří. Současná verze realizovaná formou uznání vlád dvou donbaských separatistických republik je dobře připravenou provokací, doplněnou emotivním vystoupením ruského prezidenta, které jasně demonstrovalo, že případná ukrajinská obrana vlastního území bude označena za akt ukrajinské agrese vůči „nezávislým“ republikám v Doněcku a Luhansku,“ popisuje politický a kulturní geograf Vladimír Baar s tím, že v takovém případě Rusko nebude váhat vojensky vůči „agresorovi“ zakročit, protože „musí hájit ruské občany“.

Otázkou podle Baara však je, zda se Rusko zastaví na administrativních hranicích Doněcké a Luhanské oblasti, nebo se pokusí obsadit i pás azovského pobřeží, které by spojilo Rusko s Krymem. „Druhou otázkou pak je, jak se zachová vůči moldavskému Podněstří, jehož představitelé již několikrát žádali o připojení k Rusku. A třetí otázkou je reakce Západu – nejen NATO, EU, ale i dalších demokratických zemí ve světě,“ dodává Vladimír Baar.

Společně s eskalací konfliktu se zvyšuje také počet dezinformací ve veřejném prostoru. Prokremelská média a anonymní účty na sociálních sítích produkují množství nepodložených tvrzení, čímž se snaží pomoci Moskvě útok na Ukrajinu ospravedlnit. „Korespondence mezi prokremelskou propagandou a dezinformačními obsahy ukazuje, jak silná je vazba mezi demokracii ohrožujícími aktéry působícími ze zahraničí i v českém lokálním prostředí,“ uvádí Bob Kartous, mluvčí Českých elfů a odborník na dezinformace.

FactumOU

V médiích se objevuje velké množství informací, názorů a postojů, ve kterých může být obtížné se zorientovat. Proto je tady FactumOU, online pořad Ostravské univerzity, ve kterém odborně a zároveň srozumitelně rozebíráme aktuální a společensky zásadní témata. Zároveň se hostům pravidelně daří nabízet na problematiku nové pohledy, které ještě dlouhou dobu v mediálním prostoru rezonují.

Diváci se v pořadu přes sociální sítě ptají na vše, co je zajímá. V přímém přenosu jim pak odpovídají vědci a osobnosti, ke kterým mohou mít důvěru. Ostravská univerzita se tak snaží postavit dezinformačním kampaním, šířit osvětu a pomoci v aktuální krizi, kterou může díky svým akademikům poskytnout.

Diskuzní pořad FactumOU můžete sledovat v pondělí 28. února od 17:00 na YouTube a Facebooku OU a také na Facebooku dalších partnerských organizací. Své dotazy pokládejte předem prostřednictvím platformy Slido.

Hosté rektora:

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Na Ostravské univerzitě působí od jejího vzniku, v letech 2000-2019 vedl na Přírodovědecké fakultě Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, vyjma let 2004-2007, kdy byl rektorem Ostravské univerzity. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, doktorát získal na Univerzitě Karlově v Praze, docenturu na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici a profesuru na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity. Po absolvování ekonomické geografie pracoval na Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě, poté nastoupil v roce 1985 na Pedagogickou fakultu, na jejíž transformaci v Ostravskou univerzitu se podílel ve funkci místopředsedy Akademického senátu. Mezi jeho hlavní obory patří politická a kulturní geografie, na jejichž bázi vybudoval samostatný interdisciplinární studijní program, který má všechny tři stupně i práva udělovat vědecko-pedagogické tituly docent a profesor. Výzkumně se zaměřuje především na politické a kulturní proměny v postsovětském prostoru.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

Bohumil Kartous je český politický aktivista, vysokoškolský pedagog a publicista. Dlouhodobě se zabývá tématem dezinformací, fenoménem takzvaných hoaxů, dezinformačních webů a fake news a jejich dopady na společnost. V listopadu 2018 představil jakožto mluvčí virtuálně a anonymně fungující skupinu Čeští elfové, která si vytkla za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“.

Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 778 022 740