Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity

Ostrava / 22. 02. 2022

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity se rozrostla o nového člena, terapeutického robota PARO, který bude zapojen do výuky a výzkumu.

PARO je výrobní název terapeutického robotického tuleně, který se díky strojovému učení dokáže individuálně přizpůsobit uživateli a chovat se způsobem, jaký uživatel preferuje. Při interakci reaguje, jako by byl živý. Díky zabudovaným senzorům pohybuje hlavou a ploutvemi, mrká očima, reaguje na dotyk, světlo a hlas, napodobuje hlas reálného tuleního mláděte a vykazuje tak preferované chování.

PARO robot byl primárně zakoupen pro výuku nového předmětu Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory bakalářského programu Sociální práce, který bude vyučován od letního semestru na Fakultě sociálních studií.

„Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o moderních technologiích a inovacích v praxi a výzkumech sociální práce se seniory a uměli zhodnotit jejich přínos i limity. V současné společnosti se řeší otázka nedostatku možností zajištění pomoci seniorům se sníženou soběstačností. Japonský model ukazuje jednu z cest řešení nedostatku péče o seniory, a to s využitím robotiky a různých ‚chytrých‘ technologií,“ uvádí doktorka Ivana Kowaliková.

V ČR se první terapeutický robot v praxi začal používat v roce 2014 v domově Odry, se kterým Ostravská spolupracuje a zkoumá vliv PARO robota na kvalitu života seniorů v domově.

„Bylo prokázáno, že PARO u seniorů dokáže snížit hladinu stresových hormonů, anebo že dokáže odbourat deprese, osamělost, strach a úzkosti. PARO je také dobrým společníkem seniorů – motivuje je ke komunikaci s personálem domova, ale také s ostatním seniory,“ dodává doktorka Kowaliková.

Co se týče zapojení robotů do praxe sociální práce v Česku, v současnosti se jedná spíše o výjimky. Mezi hlavní bariéry robotiky a chytrých řešení patří především finance, nepochopení možností, které moderní technologie přinášejí, nebo absence specializovaných sociálních pracovníků, kteří by uměli přínosy moderních technologií do praxe předat.

„Ze zkušenosti v domově v Odrách víme, že PARO působí na lidi podobně jako terapie s využitím zvířat. Senioři, kteří měli dříve nějakého domácího mazlíčka, se v jeho přítomnosti rozzáří, začnou vzpomínat na své domácí mazlíčky a těší se z každého setkání s tímto plyšovým tulením mládětem. PARO je tedy vhodný nástroj jisté formy animoterapie a reminiscenční terapie,“ upřesňuje poznatky z praxe doktorka Kowaliková.

Mimo PARO robota Fakulta sociálních studií OU při výuce využívá i jiné moderní technologie díky mezioborovému projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života obyvatel, měst a regionů. Studenti tak mohou využít například gerontooblek, který simuluje obtíže spojené s vyšším věkem a ve spolupráci s APSS ČR i virtuální realitu, která dokáže nasimulovat vnímání světa očima pacienta s demencí. Kromě toho se Fakulta sociálních studií účastní meziuniverzitní spolupráce s VŠB-TUO, kdy studenti navštíví telemedicínský byt, který je vybaven moderními technologiemi umožňujícími seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

Projekt SMART


Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita
Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita
Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita
Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita
Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita
Terapeutický robot pro seniory nově ve výuce a výzkumu Ostravské univerzity
Autor: Anna Hlisnikovská, Ostravská univerzita

Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 778 022 740