Výsledky doplňujících voleb kurie akademiků Akademického senátu Ostravské univerzity z Fakulty sociálních studií

Výsledky doplňujících voleb kurie akademiků Akademického senátu Ostravské univerzity z Fakulty sociálních studií konaných dne 22. listopadu 2021 od 14:00 - 26. listopadu 2021 do 14:00

Volby proběhly elektronickou formou (eVolby, portal.osu.cz/as).

Výsledky doplňujících voleb do kurie akademiků AS OU

Celkově hlasovalo 15 akademiků
Celkově bylo platných 15 hlasů

Kurie akademiků

Veronika Mia Zegzulková
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, Katedra sociální práce
Kandidátka získala 15 platných hlasů
100% hlasů

Do AS OU je zvolena:

Kurie akademiků - Mgr. Veronika Mia Zegzulková, Ph.D.

Výsledky doplňujících voleb do AS OU zpracovala volební komise AS OU na svém zasedání dne. 29. listopadu 2021 ve složení: Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. (předsedkyně volební komise) doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., Mgr. Lukáš Slovák, Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. (omluvena), MgA. Václav Rodek, ArtD


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2021