Seznam kandidátky na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby volebního období 2021 - 2024

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala dne 11. listopadu 2021 (viz. Zápis ze zasedání volební komise pro doplňující volby do AS OU) podaný návrh kandidátky pro doplňující volby do AS OU do komory akademiků z Fakulty sociálních studií. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrhu obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu:

Kurie akademiků
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, Katedra sociální práce


V Ostravě, 11. listopadu 2021


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021