Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty sociálních studií OU v sekci akademiků

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie akademiků Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Fakulty sociálních studií OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 22. listopadu 2021 od 14:00 do 26. listopadu 2021 do 14:00.

Kandidáty z řad akademiků Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedkyni volební komise (Mgr. Zuzaně Stankové, Ph.D.) AS OU přes podatelnu OU do 10. listopadu 2021 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 15. listopadu 2021 na webových stránkách OU.
Výsledky voleb budou vyhlášeny 29. listopadu 2021.

Návrh kandidáta na člena Akademického senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby kurie aademiků obvodu Fakulty sociálních studií pro zbývající volební období 2021-2024 soubor doc 0,03 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021