Socha nemá hranice. Její možnosti ukazuje výstava Regenerace sledující Ateliér sochařství v Ostravě

Výstava Regenerace v Pragovka Gallery prezentuje současnou tvorbu umělců, kteří absolvovali studia v Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity a ve svých dílnách pracují na své sochařské budoucnosti. Vystavená díla, která jsou ve Vysočanech k vidění do 12. prosince, mapují proměny v tématech, přístupech a metodách sochařů a sochařek, kteří studiem v Ostravě úspěšně prošli. O svých zkušenostech mluví Petr Szyroki, Šárka Mikesková a Jaroslav Koléšek.

Rozhovor na webu vltava.rozhlas.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 10. 2021