Výstava řečí spisovatelů a básníků ukazuje duši regionu

Ostrava / 01. 09. 2021

Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum regionálních studií ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě připravili výstavu, která představuje jedinečnost prozaických a básnických textů pro postižení barvitosti severovýchodní Moravy a českého Slezska, historické, společenské i kulturní proměny regionu za uplynulých sto let.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa), která se koná 8. 9. od 17 hodin v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě a potrvá do 28. 1. 2022.

Nevšedně pojatá výstava je průřezem reflektujícím regionální literární paměť, literární dění za posledních sto let. Prostřednictvím beletristických textů autorů minulých i současných (jako byli Petr Bezruč, Maria Stona, Vojtěch Martínek, Vilém Závada, Ota Filip, Wilhelm Prezeczek, Jan Balabán a jsou Miroslav Stoniš, Petr Hruška, Eva Tvrdá, Petr Čichoň a další, se návštěvníci výstavy vrátí do časů a míst, která jsou dávno zaniklá nebo přežívají jen ve vzpomínkách. Autoři výstavy záměrně vybrali citace a osobnosti a místa, jež vystihují podstatu a atmosféru kraje a oživují obrazy pohádkové, baladické, venkovské, industriální, budovatelské, normalizační, disidentské, a představují i stav současný viděný očima nejmladších spisovatelů a básníků.

Pokoušíme se představit literární díla, v nichž je zakleto tolik, co v dlouhých historických, sociologických či politických textech,“ uvádí hlavní řešitelka projektu NAKI (Národní a kulturní identita) a  jedna z autorek výstavy prof. Iva Málková z katedry české literatury a literární vědy FF OU.

Na třiceti výstavních panelech představují literární krajinu Jesenicka, Ostravska, Těšínska, Hlučínska, Valašska a Lašska; sílu folkloru, pohádek, vypravěčské tradice; jedinečnost archetypálních postav horalů, zbojníků, dělníků, vyděděnců. Hutný výklad představuje samotné literáty, česky, polsky i německy píšící, mnohé z nich pozapomenuté, opomíjené či zakázané (jako byli Bohumil Pavlok, či Vladimír Liberda). Část výstavy se věnuje nejnovější literární tvorbě (mj. detektivkám, komiksům), divadelním hrám; literárním klubům, festivalům.

Výstava je inspirací všem zájemcům o region i literaturu, autoři výstavy v hutné zkratce odkrývají určující pro regionální literární tvorbu v letech 1918-2018.

Kontaktní osoba:

Nela Parmová, DiS.
referentka pro vnější vztahy

Filozofická fakulta Ostravské univerzity
+420 734 353 573