Jak prokázat bezinfekčnost (COVID-19) u zápisu do studia na Ostravské univerzitě?

Ještě před samotným dnem vašeho zápisu do studia na Ostravské univerzitě se nezapomeňte seznámit s těmito aktuálními opatřeními souvisejícími s epidemiologickou situací.

Zápisu se můžete zúčastnit pouze, pokud nemáte příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň pokud doložíte, že

  1. jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech (doba se počítá od prvního pozitivního testu)
  2. máte certifikát o očkování a 
    1. od první dávky dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka a zároveň ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    2. u jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
  3. máte potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním zápisu do studia. U PCR testu je možné se prokázat i SMS zprávou. Univerzita akceptuje i potvrzení o absolvování testu, které může vystavit škola, školské zařízení, vysoká škola nebo zaměstnavatel. Potvrzení je však nutné vždy, samotestování univerzita neakceptuje (např. testem, který si zakoupíte v lékárně a provedete doma).

Pokud tyto podmínky nesplníte, nebudete se bohužel moci zápisu do studia zúčastnit.

Univerzita nezajišťuje testování uchazečů.

Nezapomeňte si doma předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. respirátor (např. FFP2 nebo KN 95). Bez něj vám bohužel nebude umožněn vstup do budovy.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte příslušné studijní oddělení.

Přejeme vám hodně štěstí při studiu a doufáme, že naplno využijete všechny možnosti, které studium na Ostravské univerzitě přináší.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 06. 2021