Kandidátní listina pro volbu děkana Fakulty umění Ostravské univerzity 29. června 2021

Do stanoveného termínu 14. června 2021 byly odevzdány následující Návrhy kandidátů na funkci děkana FU OU:


Přestavení koncepce kandidáta se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 11:00 hodin na veřejném shromáždění akademické obce FU OU ve fakultní aule (č. P303) na ulici Podlahova 3.

V úterý 29. června 2021 proběhne zasedání Akademického senátu FU OU, v jehož rámci bude realizována tajná volba děkana.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 06. 2021