Hyperbarická medicína na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Pracoviště mikrobiologie a imunologie Katedry biomedicínských oborů LF OU se kromě klasické problematiky lékařské mikrobiologie a imunologie věnuje jako jediné pracoviště tohoto typu v ČR také problematice vlivu hyperbarické oxygenace jak na prokaryotické, tak i na eukaryotické systémy a taktéž hyperbarické oxygenoterapii, která se jeví jako velice perspektivní oblast nejenom výzkumu, ale zároveň i praktické aplikace jeho výsledků do klinické praxe. Praktický dopad této léčebné metody je nepřehlédnutelný. K vědeckovýzkumným záměrům v této oblasti využívá Pracoviště mikrobiologie a imunologie jak vlastní laboratorní zázemí s experimentální hyperbarickou komorou HAUX, tak také terapeutickou hyperbarickou komoru v Centru hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě vedenou prim. Michalem Hájkem. V plánech tohoto pracoviště je mimo jiné i instalace nové, vícemístné kvadratické komory HAUX-QUADRO 2700-2200/2.2.


Plánovaná vícemístná kvadratická komora HAUX-QUADRO 2700-2200/2.2 v Centru hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě.
Experimentální hyperbarická komora Haux s přímým vodním ohřívacím systémem, který je předmětem patentového řízení Pracoviště mikrobiologie a imunologie Katedry biomedicínských oborů LF OU.
Výuka studentů 4. ročníku LF OU, předmět Hyperbarická a potápěčská medicína.

Kromě hyperbarické oxygenoterapie a výuky studentů všeobecného lékařství v předmětu Hyperbarická medicína se Pracoviště mikrobiologie a imunologie také věnuje sportovnímu potápění, hlavně studiu možných zdravotních rizik spojených s touto nejenom atraktivní, ale stále častěji využívanou formou aktivní činnosti. Pracovníci tohoto pracoviště se účastní celé řady aktivit v této oblasti výzkumu, naposledy v rámci unikátního projektu „Science on board“ projektu Hydronaut, který právě s ohledem na lockdown spojený s koronavirovou pandemií nabývá na aktuálnosti a důležitosti. Tento projekt je mottem druhé mise projektu Hydronaut, která je nabitá vědeckým výzkumem, během kterého stráví trojice potápěčů v úzkém prostoru podvodní laboratoře osmačtyřicet hodin. Třináct metrů pod hladinou zatopeného lomu v Jesenném budou potápěči měřit v atmosféře podvodní stanice hodnoty CO2, zkoumat kognitivní funkce mozku, úroveň stresu, vlhkosti a účinky světla na cirkadiánní rytmus a mikrobiální habitat. Kromě toho výsledky tohoto projektu mohou mít také přímou návaznost na výzkum vlivu dlouhodobého pobytu ve vesmíru na lidské posádky. Pracovníci Pracoviště mikrobiologie a imunologie Katedry biomedicínských oborů LF OU také spolupracují s řadou zahraničních pracovišť (Izrael, Portugalsko, Švédsko) při studiu vlivu hyperbarické oxygenace na rakovinné buňky.

Překvapivé výsledky výzkumu v této oblasti medicíny spolu s existencí pracovišť na Lékařské fakultě Ostravské univerzity věnujících se této problematice mohou být dalším pádným argumentem pro rozhodnutí věnovat se studiu medicíny právě na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 06. 2021