V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021

Trofeje pro Český běh žen letos vytvořil tým studentů a pedagogů Ateliéru sochařství Fakulty umění. Přitažlivá kolekce cen pro profesionální i amatérské sportovkyně je sestavena ze třinácti kusů figurálních plastik. Oproti loňskému ročníku (autory trofejí byli Jaroslav Koléšek a Josef Divín), ve kterém byly trofeje provedeny v podobě techno-dadaistických skleněných objektů s odkazy do genderových a femininních rovin, vsadili letos v sochařském ateliéru na klasické téma s důrazem na jasnou a čitelnou siluetu přesvědčivě sochařsky provedené figurální kompozice. Hlavním motivem je s nadsázkou a hravostí podané téma běžící matky s dítětem. Svobodně modelované sousoší si i přes své komorní rozměry (výška 35 cm) uchovává určitý druh monumentality. Dlouhodobě společensky rezonující téma je podáno se svěží a pozitivní náladou. Na principu hry a rafinovaných kontrastů transparentnosti a plnosti objemů je založeno i materiálové či barevné provedení. Autoři se tak s nadhledem a bezstarostností volné tvorby dotýkají komplikovaného tématu „žena – rodina – ...“.


V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021
V Ateliéru sochařství FU OU vytvořili novou sadu trofejí pro Český běh žen Ostrava 2021

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 06. 2021