Výsledky voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity

Volební období 2021-2024

Volební obvod: Fakulta sociálních studií

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studi
2.Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D.Katedra sociální práce
3.Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
4.Musialová Anna, Mgr., Ph.D.Katedra sociální práce
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
Žádný z ostatních kandidátů nezískal více než 10 %hlasů
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Kadlec JanStudijní program - Zdravotně-sociální péče
2.Lisník Jan, Bc.Studijní program - Sociální politika a sociální práce
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
Do komory studentů nekandidovali další kandidáti za tento obvod.

Volební obvod: Fakulta umění

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.Katedra teorie a dějin umění
2.Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.Katedra intermedií
3.Rodek Václav, MgA., ArtD.Katedra malby
4.Novotný Libor, MgA., Ph.D.Katedra grafiky a kresby
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Vovk Alexandr, doc., ArtD.Katedra sólového zpěvu
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Jermář Michael, BcA., DiS.Studijní program - Instrumentální hra
2.Sumec MatějStudijní program - Výtvarná umění
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Milt Ondřej, MgA., DiS.Studijní program - Hudební umění
2.Hlúšková KláraStudijní program - Zpěv
3.Pikáli MatějStudijní program - Výtvarná umění

Volební obvod: Filozofická fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.Katedra latinského jazyka a kultury
2.Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.Katedra českého jazyka
3.Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.Katedra anglistiky a amerikanistiky
4.Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.Katedra historie
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.Katedra české literatury a literární vědy
2.Mlčoch Jan, dr.Katedra romanistiky
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Pantálek JáchymStudijní program - Historie
2.Miffek DavidStudijní program - Český jazyk
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Hájková JanaStudijní program - Filologie
2.Oprchal KarelStudijní program - Učitelství pro střední školy

Volební obvod: Lékařská fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Martínek Lubomír, doc. MUDr., Ph.D.Katedra chirurgických oborů
2.Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D.Katedra klinických neurověd
3.Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.Katedra biomedicínských oborů
4.Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.Katedra klinických neurověd
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Neiser Jan, MUDr.Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
2.Plevová Ilona, PhDr., PhD.Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
3.Gumulec Jaromír, MUDr.Katedra interních oborů
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Palička MartinStudijní program - Všeobecné lékařství
2.Sobotka MartinStudijní program - Všeobecné lékařství
3.Kyšková KarolínaStudijní program - Všeobecné lékařství
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Skopelidou Valeria, Bc.Studijní program - Všeobecné lékařství
2.Škerková Michaela, Mgr.Studijní program - Veřejné zdravotnictví

Volební obvod: Pedagogická fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.Katedra technické a pracovní výchovy
2.Barot Tomáš, Ing., Ph.D.Katedra matematiky s didaktikou
3.Cieslar Milan, Mgr., PhD.Katedra výtvarné výchovy
4.Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.Katedra studií lidského pohybu
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.Katedra hudební výchovy
2.Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.Katedra sociální pedagogiky
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Slovák Lukáš, Mgr.Studijní program - Kinantropologie
2.Malůš Jan, Bc.Studijní program - Učitelství pro 2. stupeň základních škol
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Kučáková Eliška, Mgr.Studijní program - Pedagogika

Volební obvod: Přírodovědecká fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.Katedra biologie a ekologie
2.Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.Katedra fyziky
3.Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.Katedra matematiky
4.Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.1Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D.2Katedra biologie a ekologie
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Malina Marek, Mgr.Studijní program - Informatika
2.Drgová Michaela, Mgr.Studijní program - Biologie
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Bílková Eva, Mgr.Studijní program - Biologie
2.Franková Magdaléna, Mgr.Studijní program - Biologie

Volební obvod: Další součásti OU

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.RNDr. Petra MURINOVÁ, Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Daňková Martina, RNDr., Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations

Vysvětlivky

1 Na základě shodného počtu hlasů bylo pořadí určeno dle článku 11, odstavce 2 Volebního řádu AS OU
2 Na základě shodného počtu hlasů bylo pořadí určeno dle článku 11, odstavce 2 Volebního řádu AS OU

Protokol o volbách do Akademického senátu Ostravské univerzity na období 2021–2024 soubor pdf 0,21 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 05. 2021