Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity zhodnotí výsledky projektu na pomoc lidem bez domova

Ostrava / 31. 03. 2021

Jak se lidem bez domova mění život, když jsou jim poskytnuty důstojné podmínky pro bydlení zkoumal tým z Fakulty Sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU). Vědci a vědkyně z FSS OU sledovali projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Zapojilo se do něj 534 domácností z 16 obcí včetně Ostravy. Tým FSS OU zjistil, že se už po 12 měsících prokazatelně zlepšuje sociální nebo ekonomická situace lidí v bytové nouzi, kteří se nastěhovali do sociálního bydlení. Výsledky výzkumu týmu FSS OU jsou pro širokou i odbornou veřejnost přístupné i ve formě videoprezentací. První můžete shlédnout v záznamu, druhá je naplánována na čtvrtek 15. dubna.

Problematika bezdomovectví, podpory lidí v bytové nouzi a řešení souvisejících problémů je v Česku dlouhodobým a také vysoce aktuálním tématem. Spektrum domácností, které žijí v nevyhovujících podmínkách, je široké – jde o jednotlivce, páry, samoživitelky a samoživitele i rodiny s dětmi. MPSV teď hledá nové možnosti řešení bezdomovectví, spustilo proto i navazující pilotní projekt Housing First (Bydlení především), kdy je lidem rychle a bez přípravy poskytnuto standardní bydlení. Již evaluovaný systémový projekt sociálního bydlení byl v České republice do té doby unikátní, jak říká Kateřina Glumbíková, koordinátorka evaluačního týmu z FSS OU: „V Česku je to první systémový projekt, který zastřešuje místní projekty sociálního bydlení a zároveň jim poskytuje metodickou a informační podporu. Před tím existovaly pouze lokální projekty například v Ostravě nebo Rapid Re-Housing v Brně, ten FSS také hodnotila.“

FSS OU evaluovala změny v životní situaci domácností, ke kterým došlo po dvanácti měsících pobytu v sociálním bydlení. „Naším nejnosnějším zjištěním je, že sociální bydlení prokazatelně vede již po dvanácti měsících ke zlepšení situace domácností, které se ocitly v situaci bezdomovectví a to v řadě oblastí – ať už se jedná o snížení výskytu problémů spojených s nekvalitním bydlením, zlepšení vztahů se sousedy, zlepšení ekonomické situace či návrat dětí, které žily mimo domácnost, zpět do rodin,“ uvádí Glumbíková a doplňuje, že u dětí zároveň dochází po roce pobytu v sociálním bydlení ke zlepšení soustřední a k navýšení empatického chování.

Fakulta sociálních studií přitom spolupracuje s MPSV na tomto projektu už od samého počátku. „Díky průběžné evaluaci mohou pracovníci projektu zkvalitňovat podporu, kterou poskytují jednotlivým domácnostem i zapojeným obcím,“ vysvětluje Glumbíková. Do projektu se zapojilo Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Všechny tyto obce a městské části získaly podporu při tvorbě svých koncepcí sociálního bydlení. „Pro zapojená města bylo zřízeno například Kontaktní centrum. Jako nejpřínosnější pak v projektu vnímali zástupci obcí hlavně možnost sdílet zkušenosti z pilotáže lokálních systémů sociálního bydlení a zahraniční cesty, díky kterým mohli vidět zahraniční praxi v oblasti sociálního bydlení v praxi,“ popisuje další výstupy Glumbíková.

Projekt teď pokračuje v další fázi – Housing First z výzvy č. 108. „Odlišností je to, že mezi realizátory nejsou nyní pouze obce, ale že jde z velké části i o neziskové organizace. Všechny ale spojuje přesvědčení, že je nezbytné bezdomovectví v Česku řešit a že to bez kvalitní sociální práce nepůjde,“ říká hlavní garantka projektu Podpora sociálního bydlení Barbora Špicarová Stašková z MPSV.

Výsledky výzkumu týmu FSS OU jsou pro širokou i odbornou veřejnost přístupné i ve formě videoprezentací. První můžete shlédnout v záznamu, druhá je naplánována na čtvrtek 15. dubna.

Více informací:

Program prezentací evaluačního tým FSS OU:

15. dubna 13:15-14:00
Výzkumná zpráva C: Vyhodnocení systému sociálního bydlení v obcích


Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 778 022 740