Cenu Jarníka vyhrálo současně pět studentů a Béla András Rácz

Moravská Ostrava 29. března 2007 – První místo 17. ročníku mezinárodní matematické soutěže V. Jarníka pořádané Ostravskou univerzitou v Ostravě (OU) obsadilo v první kategorii hned pět studentů z různých evropských univerzit. Ve druhé zvítězil Béla András Rácz z Maďarska.

Ocenění za vítězství v první kategorii převzalo od primátora města Ostravy Petra Kajnara, rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře a proděkana pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty OU Petra Šalouna pět studentů - Strenner Balázs z Budapešti, Michal Burger z Bratislavy, Jaromír Kuben z Brna, Paulin Roland z Budapešti a Christian Sattler z Mnichova. Všichni vítězové obdrželi částku čtyři tisíce korun. Výhrou osm tisíc korun byl oceněn vítěz druhé kategorie Béla András Rácz z Budapešti. Druhé místo patřilo varšavskému studentovi Michału Jóźwokowskému a o třetí místo se dělili studenti András Jankó ze Szegedu a Marcin Pilipczuk z Varšavy, oba získali výhru téměř tři a půl tisíce korun.

Umístění se v této soutěži až do desátého místa znamená pro každého z účastníků velkou prestiž a otevírá mu dveře nejen k zahraničním doktorandským stážím, ale především k možnosti získat po dostudování zajímavou pracovní pozici.

Úlohy opravovali jednotliví členové mezinárodní jury. Každá úloha studenta byla opravena minimálně třikrát.

Soutěž proběhla ve dnech 27. až 29. března 2007 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a zúčastnilo se jí 117 studentů z 25 univerzit 12 států celé Evropy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena vysokoškolským studentům prvních a druhých ročníků, druhá pak posluchačům ročníků třetích, čtvrtých a pátých. Před soutěží se konala na každé univerzitě jednotlivá předkola, ze kterých ti nejlepší postoupili na ostravskou soutěž. Klání je pojmenováno po významném českém profesorovi Vojtěchu Jarníkovi, jehož učebnice matematické analýzy vychovaly celé generace českých a slovenských matematiků. Původně začínala jako relativně malá soutěž studentů univerzit z Polska a České republiky. Během šestnácti let se etablovala na největší a nejstarší soutěž univerzitních studentů matematiky v Evropě. Její rozsah a odborná úroveň neustále roste. Srovnatelná soutěž probíhá jen v Londýně, je však rozsahem menší, s kratší tradicí.