Ruský velvyslanec navštíví Ostravskou univerzitu

Moravská Ostrava 29. března 2007 – Velvyslanec Ruské federace v České republice Alexej Fedotov za doprovodu generálního konzula Ruské federace v Brně Viktora Sibileva navštíví 29. března 2007 v odpoledních hodinách Ostravskou univerzitu (OU). Návštěva Jeho Excelence a generálního konzula se uskuteční v rámci akce Rok 2007 – rok ruského jazyka, kterou vyhlásilo Ministerstvo zahraničí Ruské federace.

Během své návštěvy budou oba vzácní hosté přijati rektorem OU Jiřím Močkořem za přítomnosti děkanky Filozofické fakulty (FF) Evy Mrhačové. „Jedná se o první návštěvu zástupců Ruské federace na Ostravské univerzitě na nejvyšší úrovni,“ sdělil rektor Jiří Močkoř.

Poté se Jeho Excelence a generální konzul Ruské federace odeberou na Filozofickou fakultu OU, kde se  setkají za doprovodu děkanky FF Evy Mrhačové s vedoucí katedry slavistiky Janou Raclavskou a pobesedují se studenty katedry slavistiky oddělení rusistiky. Očekává se též vystoupení ruského velvyslance s přednáškou na aktuální téma.

„Beseda se studenty bude zaměřena na dlouhodobou tradici výměnných pobytů studentů slavistiky FF OU na Petrohradské státní univerzitě a Nižegorodské státní univerzitě Lobačevského v Ruské federaci,“ sdělila děkanka Mrhačová. Každoročně se výměnných pobytů zúčastňuje zhruba 25 studentů z ruské i české strany.

V posledních letech zájem o studium ruského jazyka velmi vzrůstá. „Důvodem je především to, že kromě tradičního vzdělávání budoucích učitelů ruského jazyka a literatury připravuje Filozofická fakulta Ostravské univerzity na katedře slavistiky také od roku 1993 jazykově vybavené odborníky pro sféru podnikání, ale i pro cestovní ruch,“ sdělil dále Močkoř.

V průběhu své návštěvy se ruský velvyslanec a generální konzul setkají rovněž s vedoucí oddělení rusistiky FF OU Blaženou Rudincovou a navštíví studovnu Filozofické fakulty Ostravské univerzity i fakultní tlumočnické a konfereční centrum.