Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby volebního období 2018-2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala dne 16. 2. 2021 podané návrhy kandidátů/kandidátek pro doplňující volby do AS OU do komory studentů Akademického senátu Ostravské univerzity za Lékařskou fakultu OU. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí).

Komora studentů
Bc. Valeria SkopelidouZ18440, 3. ročník, Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta OU

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2021