Výsledky doplňujících voleb za kurii studentů Akademického senátu Ostravské univerzity z Fakulty sociálních studií OU konaných ve dnech 20. ledna až 26. ledna 2021

Volby proběhly elektronickou formou (eVolby, portal.osu.cz/as).

Výsledky doplňujících voleb do studentské komory AS OU

CELKOVĚ HLASOVALO 6 STUDENTŮ
Celkově bylo platných 9 hlasů

Komora studentů
Bc. Jan Lisník
Kandidát získal 3 platné hlasy
S18106, 3. ročník nMgr., sociální práce, Fakulta sociálních studií
Mgr. Veronika Mia Zegzulková
Kandidátka získala 6 platných hlasů
S17196, 4. ročník doktorský, sociální práce, Fakulta sociálních studií

Do studentské komory AS OU jsou zvoleni:

Komora studentů
Mgr. Veronika Mia ZegzulkováS17196, 4. ročník doktorský, sociální práce, Fakulta sociálních studií
Bc. Jan Lisník S18106, 3. ročník nMgr., sociální práce, Fakulta sociálních studií

Výsledky doplňujících voleb do SK AS OU zpracovala volební komise AS OU na svém zasedání dne 27. ledna 2021 ve složení: Radek Čech (předseda volební komise), Lucie Dvořáková, Libor Novotný (omluven), Zuzana Václavíková, (viz Protokol k výsledkům doplňujících voleb do studentské komory AS OU ze dne 27. ledna 2021).


V Ostravě 27. ledna 2021


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2021