Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby volebního období 2018-2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala dne 12. ledna 2021 (viz Zápis ze zasedání volební komise pro doplňující volby do SK AS OU) podané návrhy kandidátů/kandidátek pro doplňující volby do AS OU do komory studentů z Fakulty sociálních studií. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí):

Komora studentů
Bc. Jan Lisník S18106, 3.ročník nMgr., sociální práce, Fakulta sociálních studií
Mgr. Veronika Mia ZegzulkováS17196, 4. ročník doktorský, sociální práce, Fakulta sociálních studií

V Ostravě, 12. ledna 2021


Informace k aktuálně probíhajícím doplňujícím volbám do AS OU do studentské komory za FSS OU

Vzhledem k dotazům týkajícím se místa el. hlasování připomínáme, že hlasovat je možné na https://portal.osu.cz/wps/portal/as.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2021