Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Vědci z ostravské lékařské fakulty budou zkoumat zdravotní dopady koronaviru, pomoci mají i karvinští horníci

Ostrava / 09. 11. 2020

Vědci z ostravské lékařské fakulty se pustili do unikátního průzkumu. Pod vedením děkana fakulty doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS budou zkoumat jak subjektivní potíže spojené s akutní fází onemocnění COVID-19, tak zdravotní stav po prodělané nákaze a případné dlouhodobé zdravotní dopady onemocnění. Pilotní průzkum bude probíhat s pomocí zaměstnanců OKD. Právě na Karvinsku se během jara a léta nakazilo přes dva tisíce lidí, většinou přitom šlo o zaměstnance firmy OKD.

Onemocnění COVID-19 probíhá od bezpříznakové formy až pro úmrtí. „Mezi hlavní příznaky nemoci patří suchý kašel, horečka, únava, bolesti hlavy, svalů, dýchací potíže, ztráta chuti i čichu. U těžších průběhů se onemocnění projevuje vážnými změnami na plicích, srdci i dalších orgánech. Uvedené příznaky mohou vymizet po krátké době, ale mohou přetrvávat i řadu dní a týdnů,“ popisuje MUDr. Lubomíra Hozáková, lékařka katedry infekčních oborů lékařské fakulty.

Pilotní průzkum bude probíhat pod vedením nového děkana ostravské lékařské fakulty Rastislava Maďara, který v souvislosti s koronavirovou pandemií působil od dubna do srpna na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako koordinátor resortní pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény. „Vzhledem k tomu, že se jedná o nové onemocnění, chceme v anonymním průzkumu sledovat zdravotní stav lidí nejen v akutní fázi onemocnění, ale i několik týdnů po jeho uplynutí. Rádi bychom, aby se do průzkumu zapojili i lidé, kteří měli bezpříznakový průběh nemoci,“ vysvětluje docent Rastislav Maďar, který zároveň na fakultě vede Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Do pilotního průzkumu se nyní mohou zapojit výhradně zaměstnanci OKD, případně jejich rodinní příslušníci, a to buď vyplněním on-line formuláře nebo papírové verze dotazníku. „Pevně doufáme, že se nám s pomocí zaměstnanců OKD podaří nashromáždit co nejvíce dat. V průzkumu budeme anonymně sledovat příznaky onemocnění COVID-19 v době pozitivního testu, ale také v době před a po prodělání onemocnění. To všechno nám pomůže při zkoumání jak onemocnění samotného, tak jeho následků, takzvaného post-covid syndromu,“ dodává doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU. „V průzkumu budeme také zjišťovat potenciální zájem o vstup do studie zaměřené na dlouhodobé sledování zdravotního stavu po prodělané nemoci, včetně sledování hladiny protilátek,“ doplňuje Hana Tomášková.

Pilotní projekt bude probíhat zatím jen v rámci společnosti OKD, nicméně fakulta plánuje v budoucnu spustit šetření, do kterého by se mohla zapojit i širší veřejnost prostřednictvím vyplnění on-line dotazníku. S podobným typem šetření má její Ustav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví bohaté zkušenosti. Na jaře například ústav zkoumal to, jak lidé vnímají mimořádná opatření přijatá v důsledku koronaviru. Do jeho šetření se nakonec zapojilo devět a půl tisíce lidí. Na rozdíl od současnosti přitom tehdy naprostá většina lidí vnímala tato opatření jako adekvátní a účinná.

Kontakt:

Ing. Hana Hanke
Tisková mluvčí Lékařské fakulty OU
telefon: 728 202 698
e-mail:

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub