Ostravská univerzita nabízí jedinečnou šanci sluchově postiženým

Moravská Ostrava 17. března 2007 - Sluchově postiženým spoluobčanům nabízí Ostravská univerzita v Ostravě (OU) jedinečnou šanci připravit se ke studiu na vysoké škole a zdokonalit se mimo jiné v počítačové grafice ve speciálních kurzech, které pro ně v rámci evropského projektu EQUAL „Pro plný život“ připravila.

Únorové vydání oficiálního periodika Evropské unie Newsletter informovalo o nejzajímavějších a nejlépe realizovatelných projektech iniciativy společenství EQUAL. Hned na druhé místo byl z celkem 65 projektů realizovaných v České republice vybrán projekt EQUAL - „Pro plný život“, jehož je OU spoluřešitělem. Projekt je zaměřen na vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu.

„Náš modul je zaměřen na přípravu sluchově postižených uchazečů na  studium na vysoké škole s důrazem na snížení vlivu jejich handicapu na budoucí studium především v přírodovědeckých, matematických, informatických, technických a ekonomických oborech,“ uvedla pro Deník garantka kurzu Zdeňka Telnarová z katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

„Do pilotního ověření kurzu ve školním roce 2006/2007 se přihlásilo celkem 16 uchazečů. Studují úplně zdarma, veškeré náklady kurzu jsou hrazeny z projektu EQUAL tedy financí Evropské unie a státního rozpočtu ČR,“ dodala Telnarová. V příštích letech má být nový systém vzdělávání sluchově postižených financován z prostředků Rozvojových programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Přípravný kurz se skládá ze čtyř modulů - čeština, angličtina, matematika a výpočetní technika. Každý z modulů obsahuje 28 hodin přímé výuky. Řešení úkolů konzultují studenti s vyučujícími prostřednictvím eLearningové podoby kurzu, která je dostupná na www stránkách projektu (http://kiqi.osu.cz). Všichni účastníci obdrží učební materiál v tištěné i elektronické podobě.