Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Orgány a vedení univerzity > Akademický senát

Ostravská univerzita

Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby volebního období 2018-2021

Volební komise AS OU projednala dne 15. října 2020 (viz Zápis ze zasedání volební komise pro doplňující volby do SK AS OU) podané návrhy kandidátů/kandidátek pro doplňující volby do AS OU do komory studentů z Fakulty sociálních studií. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí):

Komora studentů
Bc. Jan LisníkS18106, 3.ročník nMgr., sociální práce, Fakulta sociálních studií
Mgr. Veronika Mia Zegzulková S17196, 4. ročník doktorský, sociální práce, Fakulta sociálních studií

V Ostravě, 15. října 2020


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 10. 2020

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub