Psychoterapeutický výcvik KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Na základě rostoucí potřeby psychoterapeutů v sociálních službách a také ve školství, realizuje Pedagogické fakulty OU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU (se souhlasem vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity) tzv. úplný psychoterapeutický výcvik.

Certifikace České asociace pro psychoterapii - číslo osvědčení 006 z roku 2018.

Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Základní popis koncepce výcviku Kno-Sa-Le

Východisko integrace Kno-Sa-Le tvoří tři základní směry.

  1. Integrovaná psychoterapie F. Knoblocha a Knoblochové (Knobloch, Knoblochová, 1993, 1999; Knobloch, 1968, 2001; Knoblochová, 1968; Kubánek, J. Integrovaná psychoterapie, In Vybíral, Roubal (eds.), 2010, s. 329–336); Kratochvíl, 2002, s. 114–116 a další). Sekundárními teoretickým východiskem je pro nás:
  2. Transformační systemická terapie V. Satirové;
  3. Katatymně imaginativní psychoterapie (Jung, 1994, 1996, 1998; Kast 1998, 2010, 2012, 2013, 2014; Leuner, 2007).

Členové vedoucího týmu prošli v uvedených psychoterapeutických směrech (školách) tzv. úplnými psychoterapeutickými výcviky a disponují zkušenostmi z praktické terapeutické práce.

Sledujeme dva základní cíle výcviku.

Cíl 1: Rozvinout osobnost budoucího terapeuta (pojetí růstu).

Cíl 2: Připravit a rozvinout profesní dovedností budoucího terapeuta pro práci s klienty opřené o koncepce vytvořené Knoblochem a Knoblochovou (jádro), V. Satirovou a Leunerem (Kno-Sa-Le).


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2021