Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Pochybení v přijímacím řízení na ostatních fakultách OU měla méně závažný a často formální charakter, vyjádřila se Rada pro vnitřní hodnocení univerzity

Ostrava / 29. 04. 2020

17. dubna se v médiích objevila vlna zkreslených a nepravdivých informací týkajících se kontrolní zprávy Národního akreditačního úřadu, který prověřoval přijímací řízení na pěti fakultách Ostravské univerzity.

Jakým způsobem byly výsledky kontrolní zprávy dezinterpretovány vysvětluje rektor Ostravské univerzity Jan Lata ve svém vyjádření. Nyní se k návrhu kontrolní zprávy Národního akreditačního úřadu vyjádřili také členové Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (RVH), kteří po detailním seznámení s více než padesátistránkovým dokumentem podpořili rektora Latu v jeho argumentech. Přiznávají, že pochybení v přijímacím řízení, která se v minulosti stala na Lékařské fakultě, byla velmi závažná a univerzita v tomto ohledu již sjednala nápravu a vytvořila systém opatření. Rektor Lata z toho důvodu také navrhl odvolání docenta Arnošta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Na ostatních fakultách se však nic podobného neodehrálo (oproti informacím, které se objevily v médiích). Podle Laty i RVH se v případě ostatních fakult jednalo o méně závažná a často formální pochybení (konkrétní příklady uvádí rektor Jan Lata například v rozhovoru pro Deník.cz). Nikdy však na ostatních fakultách nebyli přijímáni studenti, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, jak vyznívalo z některých mediálních výstupů.

Členové Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity své postoje shrnují v usnesení níže. Předběžnou kontrolní zprávu Ostravská univerzita obdržela 7. dubna a má 30 dní na podání námitek. Podle rektora Laty bude některé její závěry rozporovat.

Usnesení RVH OU ze dne 28. dubna 2020

V reakci na četné mediální výstupy týkající se návrhu kontrolní zprávy Národního akreditačního úřadu (NAÚ), s níž se členové Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (RVH OU) detailně seznámili, RVH OU konstatuje následující:

  1. RVH OU považuje pochybení v přijímacím řízení na Fakultě sociálních studií OU, Filozofické fakultě OU, Pedagogické fakultě OU a Přírodovědecké fakultě OU za převážně formální a méně závažná.
  2. Výjimkou jsou zásadní pochybení Lékařské fakulty OU v případě přijímání uchazečů, kteří neuspěli u přijímací zkoušky. Ve shodě s kontrolní zprávou NAU považuje RVH OU tato pochybení za velmi závažná.
  3. RVH OU již v roce 2018 zahájila zjednání nápravy a vytvořila systém opatření. I po obdržení finální kontrolní zprávy NAÚ bude iniciovat odstranění dílčích formálních nedostatků, na které již předběžná zpráva upozorňuje.
  4. Předběžná kontrolní zpráva NAÚ v závěru jednoznačně konstatuje, že v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 byla zjednána podstatná náprava na všech kontrolovaných fakultách OU.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub