Lékařská fakulta Ostravské univerzity spustila dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Jak lidé vnímají mimořádná opatření a rizika spojená s šířením koronavirové infekce? Odpovědi na tyto otázky zjišťují nyní odborníci z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví z Lékařské fakulty Ostravské univerzity prostřednictvím plošného dotazníkového šetření, které dnes spustili. Dotazník je anonymní a vyplnit ho může každý občan bez nutnosti jakékoliv registrace.


On-line dotazník Počet zapojených osob: 9 190 (k 28. dubnu 2020 v 11:50)
 
První průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření za období 1.-5. dubna 2020 soubor pdf 0,89 MB
Druhé průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření za období 1.-12. dubna 2020 soubor pdf 0,64 MB
Třetí průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření za období 1.-19. dubna 2020 soubor pdf 0,94 MB
Čtvrté průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření za období 1.-26. dubna 2020 soubor pdf 0,35 MB

Dotazníkové šetření umožní výzkumníkům Lékařské fakulty analyzovat, jak lidé vnímají mimořádná a karanténní opatření nařízena vládou, zda je dodržují a do jaké míry je opatření omezují v pracovním i osobním životě. „Vnímání zdravotních rizik a zavedených opatření souvisejících s pandemií COVID-19 je určitou reakcí na to, jakým způsobem je současná situace komunikována s obyvateli. Nicméně je nutno očekávat rozdílné vnímání u různých skupin obyvatel lišící se věkem, sociálním postavením nebo životní zkušeností,“ vysvětluje doc. Hana Tomášková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Dotazník vznikl během velmi krátké doby mimo jiné také s cílem mapovat aktuální změny v pracovním a osobním životě, kterým se museli lidé přizpůsobit z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. „Věříme, že výsledky šetření přispějí ke znalosti individuálních obav a preferencí obyvatelstva, které mohou mít významný vliv i na budoucí politická rozhodnutí,“ doplňuje docentka Tomášková.

Dotazníkové šetření potrvá po dobu trvání šíření koronavirové infekce, odborníci z fakulty ho budou vyhodnocovat postupně po dílčích časových úsecích a celkové vyhodnocení proběhne po ukončení mimořádných opatření. Dotazník je dostupný na webových stránkách a na facebookovém profilu Ostravské univerzity i Lékařské fakulty OU.

„Dotazníkové šetření je anonymní, zapojit se může každý občan, jenž bude mít zájem, a není potřeba se nikde registrovat. Budeme rádi, když se do našeho šetření zapojí pokud možno co nejvíc lidí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut,“ dodává docentka Hana Tomášková.

Vyplnění dotazníku přispěje k objasnění míry podpory pro mimořádná opatření ze strany obyvatelstva, obavy obyvatel, důvěru v krizové řízení a naděje vkládané lidmi do vyřešení celé složité situace. „Prosíme, zapojte se do šetření a pomozte svým příspěvkem k doplnění epidemiologických dat o názory lidí, kterých se tato situace týká,“ vzkazuje docentka Tomášková.


Rozhovor v rámci Odpoledního Radiožurnálu


Zdroj obrázku: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2020