Informace pro uchazeče o studium o konání přijímacích zkoušek

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

z důvodu zavedení mimořádných opatření jste byli na webových stránkách Ostravské univerzity i jejich jednotlivých fakult průběžně informováni o stavu příprav přijímacího řízení na naší univerzitě. Ve snaze zajistit plynulý průběh přijímacích zkoušek, byl již počátkem dubna upraven harmonogram přijímacích řízení, přičemž převážná většina termínů byla posunuta na období od druhého do čtvrtého červnového týdne, náhradní termíny pak na měsíc červenec.

Současně bych vás rád jménem Ostravské univerzity ubezpečil, že se nemusíte obávat případů kolize termínů maturitní a přijímací zkoušky. V případě, že by k takové situaci přece jen došlo, můžete požádat o stanovení náhradního termínu. Obdobně postupujte také v případě, kdy se vám budou krýt termíny přijímacích zkoušek na více vysokých školách, v případě nemoci atp. Ujišťuji vás, že fakulty budou k vašim žádostem přistupovat maximálně vstřícně. Což ovšem není na naši univerzitě jev mimořádný, nýbrž se jedná o dobrou praxi, s níž přistupuje Ostravská univerzita ke svým potenciálním studentům každoročně.

Přeji vám mnoho zdaru u přijímacích zkoušek a věřím, že se s vámi, a to již jako s našimi studenty, setkám na počátku příštího akademického roku.

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání


Níže naleznete pod barevně rozlišenými ikonami fakult aktuální informace o datech a podmínkách přijímacích zkoušek a další odkazy a doporučení. V případě potřeby můžete rovněž kontaktovat univerzitní či studijní oddělení fakulty, na kterou jste si podali přihlášku ke studiu. I v komplikovaných podmínkách jsme tady pro vás! Aktuální informace o životě naší univerzity můžete zatím sledovat i v našem živém online magazínu OU@live.


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na studijní oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 05. 2020