Studenti Pedagogické fakulty pohlídají děti lékařů a sester FN Ostrava

Studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pomůžou po přechodnou dobu personálu zdravotních zařízení. V případě zájmu převezmou celodenní péči o děti, které v současnosti nemůžou navštěvovat své školy. Individuální pedagogická práce proběhne přímo v místě bydliště dítěte.

Na zavření škol, které se vztahuje k prevenci šíření koronaviru COVID-19, reaguje Pedagogická fakulta a Lékařská fakulta po domluvě s Fakultní nemocnicí Ostrava. Je totiž potřeba, aby byl zajištěný hladký provoz lékařských zařízení. Právě lékaři a zdravotní personál musel ale kvůli uzavření vzdělávacích institucí zůstávat doma se svými dětmi. V současnosti mají ve FNO asi 380 zaměstnanců, kteří by hlídání dětí ve věku mezi 5-10 lety přivítali. Pokud personál zdravotních zařízení projeví zájem, studenti dokáží zajistit individuální péči přímo v místě bydliště dítěte, aby nedocházelo ke kontaktu dětí s širšími skupinami vrstevníků a lidí obecně. Zároveň tím bude do jisté míry kompenzována vzdělávací a výchovná činnost, která jinak náleží škole. Tato pomoc bude nabídnuta pro děti školou povinné, tedy pro studenty základních škol.

Reagujeme rychle na úterní prohlášení předsedy vlády. Studenti Pedagogické fakulty zajistí personálu Fakultní nemocnice Ostrava a dalším zdravotnickým zařízením celodenní péči o děti. Už dneska jsme tuto aktivitu otevřeli formou pedagogické praxe, která bude studentům uhrazena formou mimořádného stipendia. Podle aktuální situace je o tuto praxi z řad studentů velký zájem a zdá se, že budeme mít dostatečnou kapacitu k opatrování děti lékařů a sester a dalšího zdravotnického personálu,“ komentuje nasazení studentů Tomáš Jarmara, děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

„Jedná se o velmi rychlou a příkladnou spolupráci, jsem rád, že se nám spolu s panem děkanem Tomášem Jarmarou podařilo zareagovat na potřeby zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava,“ říká proděkan Václav Procházka z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Na konkrétním postupu a mechanizmu, jak se mladí pedagogové se zdravotníky a jejich dětmi propojí, se v současnosti pracuje. Řešení bude zaměstnancům nabídnuto v řádu hodin, prostřednictvím intranetu FN Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 03. 2020