Ostravská univerzita vysoutěžila dodavatele staveb: Černou louku čeká proměna

Ostrava / 09. 01. 2020

Ostravská univerzita ve spolupráci s městem Ostrava zásadně změní tvář jedné části centra města. Výběrové řízení na stavbu nových budov za více než miliardu vyhrálo konsorcium dvou firem – ostravského závodu IMOS Brno a Beskydské stavební. Zázemí pro sport, zdraví a technologie, klastr umění a designu i podzemní garáže budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti.

Ke stavbě nových budov Ostravské univerzity na Černé louce (podrobnosti zde) chybělo jediné: pro tento náročný projekt získat vhodného dodavatele. V zadávacím řízení nakonec zvítězilo konsorcium ostravského závodu firmy IMOS Brno a třinecké společnosti Beskydská stavební, které stojí například za regionálními projekty Orchard office komplex Ostrava, Alzheimer Centrum Ostrava nebo Residence Améba, či za projekty Hotel Vitality II nebo Vývojový areál Fryčovice II, který získal v soutěži Stavba roku 2019 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Celý projekt je dalším významným milníkem v historii univerzity i města. Jedná se pro univerzitu o rozsahem největší investiční projekt jako celek a významným způsobem zkvalitní zázemí pro uměleckou činnost, sportovní aktivity i kinantropologický výzkum. Jeho unikátnost spočívá nejen v inovativním propojení mezi uměním a sportem, což je zajímavé zejména pro univerzitu, ale je hlavně důkazem přínosnosti spolupráce mezi městem a univerzitou. Stavby budou stát na území, které bylo dlouhou dobu v neutěšeném stavu, ačkoli se nacházelo přímo v centru Ostravy,“ uvádí rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Stavba dvou nových univerzitních budov bude financována z projektu Evropské unie, jehož celková výše je téměř 954 milionů korun. Projekt je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku a implementuje strategii systémové proměny strukturálně handicapovaných krajů RESTART. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2017 výzvu na implementaci strategie RESTART. V Moravskoslezském kraji uspěla s největším projektem Ostravská univerzita. Investice pro vzdělávací infrastrukturu naplánovala do oblasti umění a sportu, které by měly umožnit vzdělanostní i následně pracovní a ekonomickou transformaci kraje. Univerzita deklarovala vytvoření 10 nových studijních programů, které budou reagovat na nové trendy. Tyto programy budou vyučovány v nových prostorách o celkové ploše 9 000 m2 a s nově nakoupenými přístroji. Jen během prvních let má novou infrastrukturu využívat 1 400 studentů. Přeju Ostravské univerzitě, aby stanovené cíle naplnila a investice využila ku prospěku akademické obce, města i kraje,“ doplňuje Václav Velčovský, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce EU a ESIF.

Stavba nových budov je zásadní nejen pro univerzitu, ale také pro rozvoj města Ostravy a celého regionu. Přípravu projektu proto významně podpořilo město Ostrava a zapojil se také Moravskoslezský kraj.

„Projekt, který mnozí považovali před třemi lety za utopii, jde do realizace. Ostrava potřebuje rozvíjet prvotřídní vzdělání nejenom v technických oborech, a toto je konkrétní odpověď. Výstavbu nových budov Ostravské univerzity jsme se proto rozhodli významně podpořit, a to nejenom předfinancováním projektové přípravy, ale hlavně darováním a přípravou stavebních pozemků a také výstavbou podzemního parkoviště, které bude součástí areálu a bude sloužit jak potřebám univerzity, tak veřejnosti. Bonusem bude kultivace dnes zanedbané lokality, která je součástí širšího centra města. Vznikne zde kvalitní architektura a veřejný prostor, na které my navážeme úpravou území podél Ostravice. Vytvoří se tak zcela nový příjemný kus města,“ říká primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Vedení města předpokládá, že investice do budov Ostravské univerzity potvrdí univerzitní charakter města, podpoří jeho ekonomický rozvoj a přispějí k dalšímu oživení centra. Ostrava univerzitě věnovala pozemky v hodnotě 42 milionů korun a zaplatí 117 milionů za výstavbu podzemních garáží se 155 místy, přičemž předpokládaná cena realizace byla 205 milionů korun. Poslední parkoviště pod zemí hrazené městem bylo zprovozněno pod Prokešovým náměstím v roce 1997.

Stavba by měla začít v nejbližších dvou týdnech. Celkové náklady na všechny objekty dosáhnou téměř 1 miliardy Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přispěje zásadní částkou 720 mil., město Ostrava více jak 156 miliony a Moravskoslezský kraj 14 miliony.

Jsme si vědomi významnosti celého projektu a jsme velmi rádi, že jsme v soutěži uspěli. Se stavbami podobného rozsahu máme bohaté zkušenosti. Zároveň prosíme zejména veřejnost o shovívavost v úvodních měsících stavby, kdy bude docházet k rozsáhlým výkopovým pracím. Budeme se samozřejmě snažit, aby omezení pro obyvatele města i návštěvníky bylo co nejmenší, ale přece jen se jedná o území v bezprostřední blízkosti centra města s komplikovaným přístupem. I z tohoto důvodu se budeme se snažit o co největší informovanost o průběhu stavebních prací, které, jak věříme, budou probíhat ze všech pohledů v co nejlepší kvalitě ke spokojenosti všech zainteresovaných stran,“ uvádí Ing. Martin Nevrlý, ředitel závodu Ostrava a člen představenstva IMOS Brno, a.s.. „Jsou před námi dva náročné, ale velmi zajímavé roky, a my doufáme, že výsledek naší společné práce naplní očekávání nejen autorů projektu, ale zejména očekávání pedagogů a studentů univerzity. Osobně se pak těším na konečnou podobu ztvárnění betonové a předsazené trubkové fasády Fakulty umění,“ doplňuje Ing. Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady Beskydská stavební, a.s.

Co přesně na Černé louce vznikne?

Klastr umění a designu – nová budova Fakulty umění Ostravské univerzity

  • Galerie v koncepci White Cube (bílá kostka): Výstavní prostor primárně určený pro prezentaci v oblasti designu a příbuzných výtvarných disciplín, který je unikátní svým propojením se zázemím pro technologie, multimediálními učebnami a ateliérem. To umožní užší a velice žádanou spolupráci s aplikační sférou.
  • Komorní sál pro téměř 250 posluchačů: Precizní akustická řešení, propojení se zkušebnami i nahrávacím studiem slibuje jedinečné zážitky pro veřejnost a zajímavé příležitosti pro studenty.
  • Ateliér a výzkumná laboratoř pro muzikoterapii: Výzkumná laboratoř vybavená NIRS a EEG posílí výzkum neurofyziologie vnímání.
  • Nové studijní programy: Studenty se zájmem o umění čekají nové příležitosti v podobě nových programů, jako je Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Grafický design nebo Komorní hra, který je prozatím jediný svého druhu v Česku.

Zázemí pro zdraví, sport a technologie

  • Sportoviště napojené na vědecké laboratoře: Je běh na boso prospěšný pro chrupavky kolenního kloubu oproti běhu v obuvi? Jaký je vliv ketodiety na sportovní výkon? Při kterých pohybech dochází k riziku přetržení křížového vazu? I na tyto otázky budou vědci moci hledat odpovědi díky nejmodernějšímu vědeckému zázemí pro studium lidského pohybu ve střední Evropě.
  • Nové studijní programy: Sportovní vědy nebo Behaviorální zdraví, sport a technologie jsou obory, které dosud nebylo možné v kraji studovat – přitom právě studium behaviorálního zdraví může mít pozitivní dopad na celou společnost.
  • Magnetická rezonance: Studenti i výzkumníci budou mít možnost využívat magnetickou rezonanci – například právě ve výzkumu 4HAIE, ve kterém zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na pohybově aktivní lidi.
  • Poradna pohybových programů: Veřejnost bude mít možnost využít odborného poradenství v oblasti lidského pohybu, sportu a výkonnosti. Studenti tak zase získají cennou praxi.

Více podrobností o projektu zveřejní zástupci Ostravské univerzity i města Ostravy na tiskové konferenci 14. ledna od 13 hodin v prostorách budovy, kde dříve sídlilo Miniuni – svět miniatur: https://goo.gl/maps/2FrtZaNpvPCsQuxu8.

Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
+420 724 919 614