Projekty a ohlasy

Významné granty (CEP, mezinárodní)

OPVVV – Zdravé stárnutí v průmyslovém regionu (projekt HAIE) – MŠMT, 250 milionů (LF OU 48 770 000.-Kč, 2018–2022, Ostravská Univerzita (řešitel)

AZV – Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby – 2016–2019, V. Janout (řešitel)

AZV – Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy - 2017–2019, V. Janout (řešitel)

GAČR – Vliv autonomního nervového systému na kognici a úbytek kognitivních funkcí: longitudinální hodnocení – 1 699 tis. Kč, juniorský projekt, 2017–2019, Ostravská Univerzita, V. Jandačková (řešitel)

Nadační projekt: Evaluation of cancer risk of dust in black coal mines – cohort study.

Nadační fond: Research Support Foundation, Vaduz. Markus R. Tödtli Consulting, Zürich (2014-2018) (H. Tomášková, H. Šlachtová)

GAČR – „Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců“ (P30113-13458S, 2013–2016) (R. Šrám)

IGA MZ ČR NT11152 Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (2010–2015)

IGA MZ ČR NT12246 Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad (2011-2015)

IGA MZ ČR NT14504/2013 Epidemiologie a genetika schizofrenie (2013–2015)

Projekt Moravskoslezského kraje č. 02440/2013ŽPZ. Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiovaskulárních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy (2013-2014) (H. Tomášková, H. Šlachtová)

Projekt MZ ČR: Víceúčelový sérologický přehled protilátek proti vybraným infekcím, u nichž se provádí očkování (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) 2013, ČR (2012-2014) (H. Tomášková)

IGA MZ ČR č. NT 146083/2013 – Výskyt respiračních obtíží u astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě (H. Kazmarová, M. Bobák, M. Brabec, B. Kotlík, M. Malý, V. Puklová, H. Velická, V. Janout, V. Jiřík)

MŽP ČR – ENVIRONGENOM “Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí” (SP/1b3/50/07, 2007-2011) (R. Šrám)

Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky – AIRGEN, MŽP ČR, (SP/1b3/8/08, 2008-2010), R. Šrám (koordinátor projektu), V. Janout, J. Janoutová

IGA MZ ČR: č. 8556–5: Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (2005-2009) (H. Tomášková)

EUREKA E!375- ISTAHIS: Nové informační nástroje pro analýzu zdravotnických dat v manažerských informačních systémech (2007–2009) (H. Šlachtová, H. Tomášková)

018385-2 - Integrated assessment of health risks of environmental stressors in Europe (INTARESE) 2006-2009 (R. Šrám)

FP6-044232 – Assessing the risks of environmental stressors: contribution to development of integrating methodology (ENVIRISK, 2007-2009) (R. Šrám)

IGA MZ ČR: č. 8480-3: Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností využití GIS (2005-2007) (H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová)

QLK4-CT-2002-02198 “European network on children´s susceptibility and exposure to environmental genotoxicants (ChildrenGenoNetwork)” 2003-2005 (Šrám R)EU projekt

QLRT-2001-02544 V. RTD programu /projekt PATY – Pollution and the Young – Metaanalýza průřezových studií respiračních onemocnění dětí a znečištění ovzduší/; 2002 – 2004 (H. Šlachtová, V. Jiřík, H. Tomášková)

IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 - Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví ve vztahu k životnímu stylu a socioekonomickému statusu /2000-2002/ (H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová)

EU V. RTD Program – projekt INCO-Copernicus /1998-2000/, Epidemiologická studie prostorových a časových variací ve vnějším znečištění ovzduší a respiračním onemocnění dětí ve Střední Evropě, financováno Komisí evropských společenství v rámci V. RTD Programu (H. Šlachtová, V. Jiřík, H. Tomášková)

EU Projekt CESAR/PHARE /1994-97/ financovaný EU – Mezinárodní studie vlivu znečištění ovzduší na zdraví dětí ve střední a východní Evropě (H. Šlachtová, V. Jiřík, H. Tomášková)

ENV4-CT96-0203 Biomarkers of genotoxicity of urban air pollution: a dose-response study (R. Šrám)

ENV4-CT96-0202 Air pollution exposure distribution of adult urban population in Europe (EXPOLIS) (R. Šrám)

Významná ocenění členů týmu

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc. – Stříbrná medaile J.G.Mendela (ČSAV 1989), Fritz Sobels Award (European Environmental Mutagen Society 2000), ocenění “Česká hlava” (AV ČR 2008), Cena ministra životního prostředí ČR (2008), čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicinských vědách (AV ČR 2013), Alexander Hollaender Award (Environmental Mutagenesis and Genomics Society 2017).

Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D. – International Society for Environmental Epidemiology, Annual Meeting Boston 1998 - Outstanding abstract

Mgr. Vera Jandačková, Ph.D. – American Psychosomatic Society, Annual Meeting 2016 – Young Investigator Colloquium Award

Členství ve vědeckých společnostech

Environmental Mutagen Society (EMS) – (R. Šrám)

Molecular Epidemiology Group, Environmental Mutagen Society (R. Šrám – chairman 2004–2014)

European Environmental Mutagen Society (R. Šrám)

European Environmental Mutagen Society (EEMS) (R. Šrám – vice-president 1991-1993)

European Environmental Mutagen Society (EEMS) (R. Šrám) – president 1993-1995

Společnost pro mutagenezu zevním prostředím Čs. biologické společnosti (R. Šrám – předseda 1972–1999)

Komise pro životní prostředí AV ČR (R. Šrám – předseda)

Vědecká rada MŽP ČR (R. Šrám 2003–2017)

Vědecká rada MŽP ČR (R. Šrám)

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (R. Šrám)

International Society for Environmental Epidemiology (H. Tomášková, H. Šlachtová - president of the Central and Eastern European Chapter of International Society for Environmental Epidemiology 2006–2009)

Česká statistická společnost (H. Tomášková, H. Šlachtová)

Česko-Slovenská biologická společnost, z. s. (V. Jiřík)


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2022