Výstava na ostravské Fakultě umění nabídne unikátní pohled na porevoluční roky

Ostrava / 13. 11. 2019

Fakulta umění Ostravské univerzity připomene 30 let svobody. Už dnes vernisáží v GAFU (od 17. hodiny) zahájí unikátní výstavu Sedimenty sametu, která nabídne osobitý pohled umělců na tři dekády po sametové revoluci.

Kurátorský koncept výstavy Sedimenty sametu vychází z inspirace prolínáním půdních vrstev, které odkrývají archeologové při svých průzkumech. V odkrytých vykopávkách totiž mohou najít dočasně skryté a do té doby zakonzervované nálezy různého typu, které mohou poskytnout informace o dávné i nedávné historii.

„Zkusili jsme skrze třicetiletý nános vrstev – ať už politických, společenských, sociálních, ekologických nebo ryze osobních – dobrat k tomu, jak jednotlivci s větším či menším odstupem vnímáme klíčové události třiceti let, které následovaly po sametové revoluci,“ říká kurátorka výstavy Mgr. Hana Vorlová, Ph.D.

Třicet oslovených umělců a umělkyň dostalo na výběr jeden rok v časovém rozmezí 1989-2019. Vždy záleželo na nich, jestli si zvolí rok, kdy se odehrálo něco celospolečensky přelomového nebo něco určujícího pro jejich „sociální bublinu“ či cokoliv, co mělo třeba formativní dopad na ně samotné. Při zadání jsme cílili především na takové události, které by se bez sametového převratu nejspíš nemohly stát.

„Šlo nám o to, nalézt a vypreparovat tyto paměťové sedimenty ukládající se na samet, které tvoří nové stratigrafické vrstvy až do současnosti – a to v podobě uměleckých artefaktů pro tento účel vytvořených nebo mu nově propůjčených,“ vysvětluje Mgr. Hana Vorlová, Ph.D.

Do jisté míry tak v rámci výstavy veřejnost objeví depozitáře paměti, které přinesl neinvazivní kvazi archeologický průzkum. Instalaci navíc doplňuje symbolické měřítko v podobě krátkých nad sebou řazených čar informujících o časové vrstvě, kterou dané dílo (artefakt) zastupuje a propojuje s katalogovým listem suplujícím záměrně vynechané popisky.

„V místě, které příliš neodpovídá galerijním požadavkům, bylo naším cílem navodit spíše pocit zabydleného prostoru někde na pomezí mezi obydlím zapáleného sběratele, rozpracovaným archeologickým nalezištěm a kabinetem – soudobou verzí něčeho ne tolik vzdáleného rudolfinské Kunstkammer či Wunderkammer,“ uzavírá kurátorka výstavy Mgr. Hana Vorlová, Ph.D.

Výstava Sedimenty sametu je součástí program bude v GAFU – Galerii Fakulty umění OU (Českobratrská 16) k vidění do 13. prosince letošního roku. Ostravská univerzita 30. výročí sametové revoluce připomíná nejen výstavami ale i debatami s různorodými nejen univerzitními osobnostmi a studenty, speciálními videi i instalací pamětní desky (17. listopadu od 17.30). Akce finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a U.S. Embassy Prague.

Kurátorka: Hana Vorlová
Grafické řešení: Helena Hankeová
Technická podpora: Ivo Sumec

Vystavující:
Jiří David, Petr Dub, Matěj Frank, Martin Froulík, Kurt Gebauer, Julia Gryboś & Barbora Zentková, Vladimír Havlík, I Love 69 Popgejů, Michal Kalhous, Deana Kolenčíková, Lukáš Kováčik, Lucie Králíková, Kristýna Krutilová, Martin Kubica, Max Lysáček, Pavla Malinová, Šárka Mikesková, Barbora Mikudová, Josef Mladějovský, Filip Nádvorník, Libor Novotný, Eliška Perglerová, Jan Pfeiffer, Hana Puchová, Michaela Rožnovská, Martina Strakošová, Jiří Surůvka, Petr Švolba, Hana Vorlová


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

Logo MŠMT