Rektor Ostravské univerzity trvá na odvolání děkana Lékařské fakulty z funkce

Ostrava / 08. 11. 2019

Na podnět rektora Jana Laty bude Akademický senát Ostravské univerzity 18. listopadu projednávat návrh na odvolání docenta Arnošta Martínka z funkce děkana.

K tomuto rozhodnutí přistoupil rektor Ostravské univerzity Jan Lata po prokázaném zjištění, že za vedení děkana Arnošta Martínka byli do studijního programu všeobecné lékařství přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

Jedná se dle mého názoru o natolik závažnou skutečnost pro dobrou pověst a další úspěšné fungování nejen samotné lékařské fakulty, ale i celé naší univerzity, že je nutné z této situace vyvodit personální odpovědnost. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu Akademickému senátu univerzity odvolání docenta Martínka z funkce děkana, a to i přesto, že návrh na jeho odvolání v září nepodpořil Akademický senát Lékařské fakulty. Toto rozhodnutí pro mě nebylo jednoduché, protože docent Martínek stál u zrodu lékařské fakulty. Ale Lékařská fakulta usiluje o udělení akreditace pro studijní program všeobecné lékařství a je potřeba udělat vše pro to, aby bylo akreditační řízení pro fakultu úspěšné,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Názor rektora, že není možné, aby funkci děkana nadále vykonával někdo, kdo ohrozil důvěryhodnost, prestiž a zejména zákonnost fungování své fakulty podporuje Rada pro vnitřní hodnocení, děkani ostatních fakult Ostravské univerzity, většina členů Vědecké rady univerzity a Studentská komora Akademického senátu univerzity. „Za přijímací řízení a rozhodování o přijetí je dle vysokoškolského zákona jednoznačně zodpovědné vedení fakulty, tedy děkan. Rektor nemůže postupovat jinak,“ říká profesor Aleš Zářický, prorektor Ostravské univerzity pro studium. Během posledního půlroku vedení Ostravské univerzity zavedlo taková opatření, aby k nestandardním praktikám u přijímacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity již nemohlo docházet a celý proces přijímacího řízení byl nejen na této fakultě pod větším veřejným dohledem.

Do rozhodnutí Akademického senátu Ostravské univerzity nebude rektor celou věc osobně komentovat. K rozhodnutí senátu se vedení univerzity vyjádří na tiskové konferenci v úterý 19. listopadu v 11 hodin v aule Ostravské univerzity, Českobratrská 16.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614