Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy

Ostrava / 31. 10. 2019

Ostravská univerzita má pro letošní nováčky unikátní poselství. Mottem „Ovlivni nejen svou budoucnost“ chce potenciálním studentům připomenout jejich výjimečnost pro společnost. Myšlenku navíc podtrhne také závazkem, kdy za každou přihlášku zasadí strom. Chce tak zanechat stopu studentů, vytvořit symbolický univerzitní les a pomoci lokalitám v regionu, které se v důsledku sucha a kůrovcové kalamity proměnily v paseky a Holoseče.

Už od 15. listopadu budou moci zájemci o studium na Ostravské univerzitě podávat přihlášky pro další akademický rok. Až do poloviny března příštího roku tak mohou vybírat z desítek studijních programů.

„Naším mottem nejen pro ten další akademický rok je poselství ovlivni nejen svou budoucnost. Když totiž člověk dělá, co ho baví a neustále na sobě pracuje, může se stát skutečnou osobností a lídrem ve svém oboru. Může zachraňovat životy i přírodu, pomáhat druhým, předávat znalosti, sbližovat lidi, bourat bariéry nebo rozdávat radost. A my chceme mladým lidem s rozvojem schopností i znalostí pomoci. Díky kvalitnímu vzdělávání, špičkovému zázemí pro vědu a výzkum i silně individuálnímu přístupu ke studentům máme co nabídnout,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Právě klíčovým mottem Ovlivni nejen svou budoucnost, kterým Ostravská univerzita cílí na uchazeče, připomíná nejen výjimečnou potřebu společnosti po odbornících ale v obecné rovině také sounáležitost člověka s přírodou. Za každou přijatou a zaplacenou přihlášku totiž vysadí univerzita jeden strom v Moravskoslezském kraji.

„Stromy mají v krajině stejně nezastupitelnou roli jako osobnosti ve společnosti. Na pusté paseky a holoseče, které se ve velkém objevují v našem regionu, je stejně nehezký pohled jako na společnost bez lídrů. Proto jsme se rozhodli alespoň trochu přispět k zalesnění kůrovcem a suchem nejzdevastovanějších lokalit. Počet přihlášek se nám každoročně zvyšuje a jenom vloni jsme jich měli přes 13 tisíc, což by už pár hektarů lesa mohlo dát dohromady. Přesnou lokalitu ať už na Beskydsku nebo Jesenicku ještě aktuálně řešíme se zástupci Lesů ČR,“ vysvětluje Soustružník.

Ostravská univerzita chce akcí ještě víc prohloubit sounáležitost s regionem, pro který už roky vychovává odborníky i osobnosti, a také s ním částečně provázat i osud budoucích studentů. „Věříme, že Ostrava a Moravskoslezský kraj můžou studentům odkudkoliv nabídnout výtečný prostor pro vlastní rozvoj. Region je hladový po přírodovědcích, zdravotnících, pedagozích, umělcích i odbornících z humanitních a sociálních věd. Zatímco jinde by se mohli ztratit v davu, jsme přesvědčeni, že tady u nás mají šanci vyniknout a zapojit se třeba do zajímavých projektů. Můžou kariérně růst podobně jako ty stromy, které zasadíme,“ uzavírá mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.

Hlavní motto Ostravské univerzity doplňují v rámci celé kampaně také další poselství k budoucím studentům. Pedagogická fakulta tak hlásá heslo „Staň se skutečným influencerem“, kterým připomíná zásadní vliv učitelů na nastupující generace; Filozofická fakulta svým poselstvím „Navrch mají ti, kteří čtou mezi řádky“ vyzdvihuje schopnost argumentace a kritického myšlení; Fakulta sociálních studií apeluje na lidskost mottem „Bez solidarity umírají lidé i společnost“; Fakulta umění vyzdvihuje svým „Umění měnit obraz světa“ moc umělců; Lékařská fakulta poselstvím „Dnešní hrdinové nenosí brnění, ale bílý plášť“ připomíná schopnost zachraňovat životy a léčit; a konečně Přírodovědecká fakulta svým mottem „Staň se tím, koho příroda potřebuje“ vyzdvihuje roli přírodních věd.

Jednotlivá hesla kampaně už Ostravská univerzita představila na brněnském veletrhu Gaudeamus, kde za svou barevnou expozici, kterou částkou 150 tisíc korun podpořilo Statutární město Ostrava, získala v obrovské konkurenci druhé místo mezi vystavovateli (prvenství univerzitě uniklo jen o šest tisícin bodu). Stopu navíc zanechala i u středoškoláků, kterých se u univerzitního stánku prostřídaly tisíce. V následujících měsících se zástupci univerzity chystají na prezentační turné po středních školách v Česku a na Slovensku, kde zkusí hesly i nabídkou oborů oslovit letošní maturanty. Vizuál kampaně pak ozdobí jako již tradičně ulice měst, okolí silnic nebo nádraží, výraznou stopu s ním chce univerzita zanechat také na internetu.

Logo

Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy
Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy
Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy
Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy
Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy
Budoucí studenti Ostravské univerzity pomůžou se zalesněním severní Moravy