Unikátní průzkum potvrdil nezastupitelnou roli absolventů humanitních a společenskovědních oborů na trhu práce

Ostrava / 29. 10. 2019

Agentura STEM/MARK si posvítila na uplatnění absolventů humanitních a společenskovědních oborů. Pracovala s daty hned tří filozofických fakult – Univerzity Hradec Králové, Ostravské univerzity a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které v rámci průzkumu spojily své síly. Sociologické šetření ukázalo, že jsou jejich absolventi na trhu práce žádaní a třeba ve školství a službách jsou podle zaměstnavatelů nenahraditelní.

Sociologické šetření probíhalo od 9. července do 7. srpna letošního roku a zapojila se do ní víc než tisícovka firem s pěti a více zaměstnanci.

„Víme, že naši absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce. Dosud jsme však neměli přesná data, která by to potvrdila,“ říká děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Robert Antonín.

Průzkum ukázal, že vysoké školy by podle zaměstnavatelů měly více pozornosti věnovat praktickým dovednostem, praxi během studia a dále samostatnosti a jazykové vybavenosti studentů.

„S potencionálními zaměstnavateli nejen v Moravskoslezském kraji dlouhodobě spolupracujeme. Nabídkou vybraných předmětů a doprovodných modulů zaměřených převážně na praxi se snažíme vyjít vstříc jejich potřebám. Jednou z priorit našeho vzdělávání je vynikající znalost minimálně jednoho světového jazyka bez ohledu na studovaný obor. Všichni studenti proto mají možnost během studia vycestovat prakticky kamkoli na světě,“ dodává děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Průzkum navíc poukázal také na další potřeby zaměstnavatelů. Firmy tak například od absolventů ve velkém očekávají schopnost učit se novým věcem, umění komunikace a týmové spolupráce nebo schopnost zvládat stres.

„Celkově je většina zaměstnavatelů (71 %) spokojená s kvalifikací, se kterou absolventi humanitních a společenskovědních oborů ze školy přicházejí. Zajímavé je, že pouze necelá třetina firem se rozhoduje podle prestiže vysoké školy,“ naznačuje Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Nejčastějšími zaměstnavateli absolventů humanitních a společenskovědních oborů jsou podle průzkumu spíše velké firmy, které působí hlavně ve školství a státní správě, dále pak ve finančních a odborných službách nebo společnostech se zahraniční působností. Nadprůměrný zájem o tyto absolventy je v Praze a Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji je zájem hlavně o absolventy se znalostmi jazyků a poptávka firem je spíše průměrná. Podprůměrný zájem o absolventy humanitních a společenskovědních oborů je pak ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji.

Pro uchazeče o studium, studenty nebo absolventy humanitních fakult je podle průzkumu pozitivní zejména fakt, že hned tři čtvrtiny zaměstnavatelů, u nichž mohou nalézt uplatnění, chystají v příštích třech letech nábor lidí se společenskovědním vzděláním.

„Humanitní a společenské obory jsou bohužel obětí řady mýtů a stereotypů, na což se dlouhodobě snažíme poukázat. Z tohoto průzkumu však jasně vyplývá, že pozice absolventů humanitních oborů na trhu práce je perspektivní,“ uzavřel děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové dr. Jan Prouza

Výzkum vznikl jako součást projektu Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd, do kterého jsou zapojeny Univerzita Hradec Králové, Ostravská Univerzita a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Kontakty pro média:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy FF OU
+420 734 353 573 /