Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Univerzita PRO > PRO společnost

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Ostravská univerzita v sametovém hávu

Dny se zkracují, večery prodlužují, chodníky lemuje spadané listí a ranní chladný vzduch nás nutí sáhnout po kabátu. S nadcházejícím listopadem i Ostravská univerzita obléká sametový háv a vychází vstříc velkolepým oslavám 30 let svobody.

Ostravská univerzita si po celý letošní rok připomíná 30 let, jež uplynuly od Sametové revoluce. Na sklonku podzimu oslavy tohoto zásadního milníku vyvrcholí, a akademická obec i široká veřejnost se tak může těšit na řadu pozoruhodných akcí opředených tématem svobody a demokracie, které se ponesou nejen ve studentském duchu. Pojďte si s námi připomenout hodnoty a principy, na nichž jsme vystavěli pilíře naší současné společnosti!

30 LET SVOBODNÝCH MÉDIÍ / MODEROVANÁ DISKUZE

5. 11. 2019 / 16.00 / místnost E 303 (budova E FF OU)

Jaké změny nastaly s nástupem internetu a sociálních sítí a proč je svoboda slova a především nezávislost médií důležitá i 30 let po pádu totality? Jakou funkci plní veřejnoprávní média, sociální sítě a internet? Debatou o proměnách zpravodajství a publicistiky v uplynulých 30 letech, kterou pořádá Filozofická fakulta OU ve spolupráci s Českou televizí, vás provede Robert Antonín. Za Ostravskou univerzitu se představí Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy a Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky, za Českou televizi pak moderátorka Iva Kubánková a Kamil Švec, politolog a analytik ČT24.

AKADEMICKÝ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

12. 11. 2019 / 13.00 / Multifunkční hala GONG

Již tradiční Akademický den Ostravské univerzity se opět ponese ve slavnostním duchu. Ceny rektora tentokrát nepřevezmou pouze zasloužilí akademici a talentovaní studenti, ale i významní obránci svobody a demokracie. Rektor Jan Lata udělí zvláštní ocenění Ostravské univerzity českému historikovi a politikovi Petru Pithartovi a polskému publicistovi a historikovi Adamu Michnikovi. Na stříbrném plátně budou vůbec poprvé uvedena unikátní videa, na jejichž vzniku se ve spolupráci s univerzitou podíleli význační ostravští herci a filmaři a jejichž cílem je upozornit na absurdity totalitního režimu a nezastupitelnost hlasu studentů v naší společnosti.

SEDIMENTY SAMETU / VERNISÁŽ VÝSTAVY

13. 11. 2019 / 17.00 / Galerie Fakulty umění OU (budova B - Českobratrská 16)

Celkem třicet českých a slovenských autorů představí unikátní časovou osu mapující vývoj svobody a demokracii od konce totality až po současnost. Do nevšedního projektu se zapojili umělci všech věkových kategorií, ať už pamětníci režimů minulých či mladá generace, která své představy předlistopadové době načerpala především z vyprávění v hodinách dějepisu.

VELVET UNDERGROUND & NĚKOLIK VĚT / VERNISÁŽ VÝSTAV

13. 11. 2019 / 18.00 / Důl Michal

Viktor Frešo je významným slovenským umělcem, který v loňském roce vystavoval na mnoha evropských, severoamerických a asijských výstavách. Jeho malířské i sochařské dílo reprezentuje nejen soudobý umělecký jazyk komunikující aktuální výtvarnou situaci v globálních kontextech, ale angažovaně se vyjadřuje k přetrvávajícím sociálně-politickým, respektive morálním deformacím. Kurátorem výstavy je významný slovenský teoretik a kurátor Vladimír Beskid.

Výstavní projekt NĚKOLIK VĚT je přehlídkou výtvarných prací renomovaných umělců Ostravské univerzity, v některých případech výrazných osobností umělecké scény Sametové revoluce úzce spjatých s polistopadovou kulturní scénou Československa (Daniel Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Petr Lysáček, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, kurátoři: Tereza Čapandová).

DEBATA KE SVOBODNÉ TVORBĚ / VE SPOLUPRÁCI S CENTREM PANT

16. 11. 2019 / 18.25 / Masarykovo náměstí

Hosty moderátora Dana Konczyny bude divadelní publicista a novinář Ladislav Vrchovský, dále malíř, performer, fotograf a zástupce Ostravské univerzity Jiří Surůvka a Vladivojna La Chia, výtvarnice, textařka a zpěvačka. Tyto výrazné ostravské tvůrčí osobnosti se setkají, aby spolu hovořili o svobodě i nesvobodě. O svobodné tvorbě v nesvobodě komunistické totality i úskalích svobodné tvorby dnešního, komercí znásilňovaného umění.

SVOBODA SAMETEM ODĚNÁ: SVĚT VČERA A DNES OČIMA STUDENTŮ / MODEROVANÁ DISKUZE

16. 11. 2019 / 20.00 / Masarykovo náměstí

Co znamenala svoboda pro studenty v předrevoluční době? Jak se v uplynulých letech proměnil její význam, a s tím spojené hodnoty naší společnosti? Našli studenti svůj hlas a dokázali si jej udržet? A jak se u nás vyvíjí studentský aktivismus? O různých podobách svobody v čase minulém, přítomném i budoucím bude debatovat Jan Malura, účastník ostravské sametové revoluce a dnes univerzitní učitel, Libor Magdoň, člen studentského stávkového výboru a nyní středoškolský učitel, a Ema Ostřížková, studentka a organizátorka stávek za klima v Ostravě. Moderuje Dan Konczyna.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VĚNOVANÉ PAMÁTCE STUDENTŮ

17. 11. 2019 / 17.30 / ulice Bráfova

Na Mezinárodní den studentstva odhalí zástupci Ostravské univerzity pamětní desku věnovanou studentům, kteří během Sametové revoluce bojovali za svobodu a demokracii. Autorem první ostravské připomínky listopadových událostí je sochař Jan Šnéberger.

KAM JSME SE TO DOSTALI?

19. 11. 2019 / 13.00 / místnost B 303 (budova B - Českobratrská 16)

V rámci oslav 30 let svobody vás zveme na debatu s významnou českou socioložkou a bývalou disidentkou Jiřinou Šiklovou na téma proměn české společnosti po roce 1989. Podařil se Česku „návrat do Evropy“? Vyrovnalo se se svou minulostí? A co nejvíce trápí dnešní českou společnost? Je skutečně tak hluboce „rozdělená“, jak se říká? Debatu, která se soustředí nejen na uvedené otázky, moderuje Roman Vido z Katedry sociologie Filozofické fakulty.

JOSEF JAŘAB: OD NORMALIZOVANÉHO KE SVOBODNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ / MODEROVANÁ DEBATA

21. 11. 2019 / 18.00 / Centrum PANT

O (ne)svobodě ve škole i ve společnosti před listopadem 1989 i po něm bude s amerikanistou, překladatelem a literárním historikem Josefem Jařabem debatovat Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky. Po Sametové revoluci byl Josef Jařab prvním svobodně zvoleným rektorem v Československu, a to na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svou učitelskou dráhu však započal během šedesátých let v Ostravě. Jak se podle něj změnilo vzdělávání v průběhu uplynulých 30 let?

Ostravská univerzita vás srdečně zve k oslavám svobody a demokracie. Pojďte si s námi připomenout klíčové okamžiky našich dějin i současnosti, a důležitost soudržnosti naší společnosti!

logo logo logo

Svobodo, kam kráčíš?

17. listopad je datem, kdy si připomínáme nejen Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studentstva, jehož světový význam má kořeny právě v českých moderních dějinách. Dne 28. října 1939 vyrazili do ulic lidé, kteří u příležitosti připomínky vzniku Československa pokojně demonstrovali proti tehdejší nacistické okupaci. Demonstrující davy byly násilně rozehnány pořádkovou policií a jednotkami SS – nacisté na místě zavraždili pekaře Václava Sedláčka a smrtelně ranili studenta lékařství Jana Opletala. Po jeho pohřbu následovaly další demonstrace, které vyústily v rozhodnutí Adolfa Hitlera uzavřít české vysoké školy a popravit 9 studentů, přičemž více než 1 200 dalších bylo transportováno do koncentračních táborů. Na základě těchto tragických událostí byl den 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Stalo se tak na Mezinárodním studentském zasedání v Londýně v roce 1941.


Pohřeb Jana Opletala, foto: VHÚ

O celých 50 let později zaplavily české ulice opět tisíce lidí. Vše začalo pietním pochodem Nezávislého studentského sdružení STUHA, jenž měl uctít památku obětí nacistického teroru. Občané tehdejšího Československa této příležitosti využili k vyjádření nesouhlasu s totalitním režimem, jehož otěže v rukou pevně třímala komunistická strana více než 40 let.

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických. – Václav Havel


Bez studentů by revoluce nebyla, foto: David Křesálek

Jak se za posledních 30 let česká společnost změnila? Jak jsme s nově nabytou svobodou naložili a poučili jsme se z chyb minulých? Dokážeme si svobody vážit a kultivovat ji tak, aby nám v budoucnu neuvadla? I tyto otázky provází akce, které Ostravská univerzita během letošního roku pořádá u příležitosti připomínky klíčových událostí, které zásadně ovlivnily vývoj české společnosti.

„Ostravská univerzita si je vědoma své role vzdělávací instituce, která je mostem mezi odbornou a širokou veřejností. Samotný vznik naší univerzity je neodmyslitelně spjat s přerodem naší společnosti v demokracii, a i proto je pro nás blížící se kulaté výročí nanejvýš významnou událostí, jež si zaslouží patřičnou pozornost,” uvádí k oslavám rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Připravované oslavy 30. výročí proto nezůstanou pouze u reflexe historické, nýbrž se zaměří i na kritické zhodnocení dosavadního vývoje a projevu demokracie na poli společenském, politickém, ekonomickém i vědním.

Svoboda navždy v paměti Ostravy

Město Ostrava se díky iniciativě studentů Ostravské univerzity dočká vůbec první důstojné připomínky zmíněných událostí. Ve výběrovém řízení na realizaci tohoto unikátního počinu se svým návrhem zvítězil ostravský sochař Jan Šnéberger.

„Samotná revoluce byla z velké části v rukou studentů, a proto taky od nás, studentů, přichází iniciativa na její připomenutí v Ostravě. Našim cílem je zřídit pamětní desku, která bude hodnotným uměleckým dílem a důstojnou připomínkou Sametové revoluce v Ostravě, která zde bohužel chybí,“ říká Stanislav Ožana, místopředseda Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2019

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub