OU@live – živý online magazín Ostravské univerzity

OU@live

OU@live je živým online magazínem Ostravské univerzity, jehož úkolem je nejen být komunikačním kanálem vnitrouniverzitním, ale zejména otevírat univerzitu veřejnosti a přispívat tak k naplňování její „třetí role“: tedy role organizace aktivní na poli veřejného života, která přispívá k růstu města i regionu a zapojuje se do veřejné diskuze o žhavých tématech, které společnost pálí. Online magazín vznikl, aby dával prostor všem členům akademické obce informovat i vyjadřovat své názory nejen na dění na univerzitě. Proto mají všichni studenti i zaměstnanci, pedagogové i vědci, fakulty, rektorát i výzkumné ústavy možnost podílet se na obsahu OU@live jakožto redaktoři, nebo si zřídit osobní blog. Pravidelně tak přináší pozvánky na akce, které univerzita pořádá pro veřejnost, reportáže a fotoreportáže, novinky ze světa vědy a výzkumu, rozhovory s výraznými osobnostmi, postřehy ze zákulisí univerzitních jednání a mapuje také studentské dění nejen na naší univerzitě.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 03. 2019