Biologové Ostravské univerzity protnou Ostravu sítí ptačích budek

Ostrava / 14. 02. 2019

Ostravská Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s městem Ostrava provede unikátní výzkum hnízdní ekologie pěvců a vlivu urbanizace na jejich hnízdění. V rámci společného projektu studentské organizace SOVA z Katedry biologie a ekologie, PřF a města Ostravy bude ve vybraných městských obvodech instalováno celkem 48 ptačích budek.

V posledních letech ve městech výrazně ubývá míst pro ptactvo a jeho populace klesá. Jedná se o celosvětový trend, na který již některé světové metropole zareagovaly výzkumem ptačího chování i podporou hnízdění v městském prostoru. Ostrava se k této snaze připojila. „Zapojili jsme se do projektu, který přispěje k zlepšení situace ptactva na území našeho města a navrátí rovnováhu do míst, odkud se typické ptačí druhy vytrácejí. Na pozemcích města bylo umístěno celkem 46 závěsných ptačích budek ve 12 lokalitách, a to na území tří městských obvodů – Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky. Pokud se projekt osvědčí, rozšíří se i do dalších městských částí,“ vysvětluje motivaci města náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zástupci studentské organizace SOVA v těchto dnech rozmisťují budky do vybraných lokalit. „Vybírali jsme je v návaznosti na hustotu zástavby, přítomnost vhodných stromů i dohodu s vlastníky pozemků. Od celé akce si slibujeme, že zjistíme, jak moc jsou ptáci při hnízdění ovlivněni právě městskou zástavbou. Zároveň by měl proběhnout i ekotoxikologický výzkum. To znamená, že budeme rozborem ptačích skořápek zjišťovat, jak je Ostrava „zamořená“ těžkými kovy z průmyslu či dopravy,“ říká doktorand katedry biologie a ekologie Stanislav Ožana, který má projekt na starosti. S kolegy vybrali dva barevné odstíny – tyrkysovou a hnědou. První barvu zvolili hlavně kvůli odstínům v logu města Ostravy. Právě kontrastu mezi oběma odstíny chtějí využít, při zkoumání preferencí ptáků, kteří hledají například bezpečné útočiště proti predátorům.

Iniciativu ostravské Přírodovědecké fakulty zaštiťuje Česká ornitologická společnost, vítá ji například i ornitolog Otakar Závalský, který se studenty spolupracuje. „V centru velkého města u nás málokdo podobný výzkum dělal a uvidíme, co to přinese. I když mám dlouholeté zkušenosti, sám budu možná překvapený z výsledku. Tak uvidíme, jaké druhy ptáků nám zahnízdí,“ vysvětluje místopředseda Záchranné stanice a Domu přírody Poodří.

Samotným rozmístěním budek do ulic, proluk i parků výzkum nekončí. Tým ostravské Přírodovědecké fakulty chce všechna hnízdiště monitorovat jednou za 14 dní, od března pak každý týden. „Kontrolovat je budeme pomocí malé kamery. To abychom měli lepší přehled o tom, jestli dochází k hnízdění, nemuseli budky neustále otevírat a nevyrušili tak hnízdící ptáky,“ přibližuje Stanislav Ožana.

Celý projekt poběží v tomto roce v pilotním režimu a na konci hnízdící sezony vše biologové vyhodnotí. „Předně je třeba připomenout, že tyto náhradní hnízdní stanoviště nemají nahradit přirozená hnízdiště v dutinách stromů. Má to být pomoc, ne spása. Podle výsledků se následně rozhodneme, jestli v dalším roce nezvýšíme počet budek, a celý výzkum tím nerozšíříme i do dalších oblastí,“ uzavírá Ožana.

Studentská organizace SOVA

SOVA si dává za cíl popularizovat přírodní vědy pro studenty i veřejnost, pomocí nejrůznějších odborných, ale také populárně-vědeckých aktivit. V rámci svých činností pomáhá studentům zpracovávat nasbíraná data do závěrečných prací, ať už se jedná o data statistická nebo data prostorová.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Přírodovědecká fakulta je přední vědeckovýzkumnou fakultou Ostravské univerzity a jako taková se řadí mezi významné přírodovědné fakulty v Česku. Neodmyslitelný základ její kvality spočívá nejen v kvalitní vědecké práci na katedrách a ve výzkumných centrech, ale zejména ve schopnosti současné poznatky předávat studentům v rámci výuky. V současnosti na Přírodovědecké fakultě studuje zhruba 1600 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech biologie, geografie, fyzika, chemie, matematika a informatika.

Mgr. Stanislav Janalík
děkanát PřF Ostravské univerzity
+420 732 525 519

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity
+420 724 919 614