Ostravská univerzita a Moravskoslezský kraj společně zvyšují konkurenceschopnost studentů

Ostrava / 25. 01. 2019

V letošním roce navázala Ostravská univerzita na úspěšný projekt zmařený na zvyšování konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce.

Primárním cílem projektu je podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě se na moravskoslezském trhu práce projevuje značný nedostatek pracovních sil. Sekundárním cílem projektu je pak nabídnout kvalitní zázemí pro atraktivní studijní obory, jež budou dostatečně konkurenceschopné a zabrání tak odlivu potenciálních vysokoškolských studentů z kraje. Tyto cíle vycházejí z analýzy stávajícího stavu na trhu práce v MSK a z dlouhodobých trendů, které se projevují v oblasti demografického vývoje kraje.

V rámci projektu se jednalo o rozšíření vysokoškolského vzdělávání na OU o témata požadovaná ze strany významných zaměstnavatelů v regionu. Zájemcům z řad studentů všech fakult OU bylo umožněno nadstavbové rozšíření znalostí a dovedností v dobrovolných vzdělávacích kurzech a modulech – v rámci studia jakéhokoli oboru tak mohou získat například povědomí o mediální praxi nebo oblasti Human Resources a personalistiky.

Tyto moduly byly vytvořeny a realizovány ve spolupráci se zaměstnavateli a umožňují zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. Studenti získávají cennou praxi a zaměstnavatelé naopak mají příležitost vytipovat si mladé talenty a najít své budoucí zaměstnance. Část financí projektu byla věnována také zlepšení vybavení studijních oborů v oblasti behaviorálního zdraví a medicíny. Celková částka alokovaná na podporu aktivit projektu v roce 2018 činí 7 mil. Kč. Tyto finance poskytl Ostravské univerzitě Moravskoslezský kraj.