Vyjádření vedení Ostravské univerzity ke kauze přijímacího řízení na LF OU

Ostrava / 21. 11. 2018

Ostravská univerzita se seznámila s informacemi obsaženými v článku LN (20. 11. 2018 Skandál na medicíně: protekce u přijímaček) a začala se jimi intenzivně zabývat jako podnětem k vnitřní prověrce zákonnosti a správnosti přijímacího řízení na Lékařské fakultě.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata je těmito informacemi zaskočen a podobné praktiky označil za naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Pokud se tyto praktiky prokáží vyvodí z nich patřičné důsledky.

Zahájil jsem prošetřování přijímacího řízení na Lékařské fakultě. Ihned jsem se sešel s vedením Lékařské fakulty a požádal je o předložení písemného vysvětlení v co nejkratší době. Už jsem také svolal Radu pro vnitřní hodnocení, aby se situací zabývala. Do doby řádného prošetření celé záležitosti nebudu jmenovat nového děkana fakulty. Rád bych také zdůraznil, že agenda přijímacího řízení je ze zákona výhradně v rámci samosprávné působnosti fakult,” uvedl rektor Jan Lata.

Přestože údaje obsažené ve zmíněném článku pouze naznačují možná pochybení během přijímacího řízení, rozhodla se Ostravská univerzita postupovat s náležitou opatrností, a proto nyní zkoumá vybrané případy, u nichž mohou panovat pochybnosti o regulérnosti přijímacího řízení.

Univerzita těmito kroky tak naplňuje svoji povinnost postupovat podle obecně závazných právních předpisů a podle svých vnitřních předpisů.

Závěry důkladného vnitřního šetření budou zveřejněny koncem příštího týdne, po zasedání Rady pro vnitřní hodnocení.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614